Neidio i'r prif gynnwy

Daeth yr ymgynghoriad i ben 30 Gorffennaf 2015.

Cyfnod ymgynghori:
25 Mehefin 2015 i 30 Gorffennaf 2015
Diweddarwyd ddiwethaf:

Adolygu ymatebion

Mae ymatebion i'r ymgynghoriad hwn yn cael ei adolygu ar hyn o bryd. Bydd manylion am y canlyniad yn cael eu cyhoeddi yma maes o law.

Ymgynghoriad gwreiddiol

Diben yr ymgynghoriad hwn yw holi pobl am eu barn am newid y canllawiau disgyblu a diswyddo ar gyfer staff ysgolion.

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Mae Rheoliadau Staffio Ysgolion a Gynhelir (Cymru) (Diwygio) 2014 wedi newid y meini prawf yn Rheoliadau Staffio 2006 ynghylch ei gwneud hi’n ofynnol cynnal ymchwiliad annibynnol o honiadau ynghylch cam-drin plant yn erbyn aelodau o’r staff mewn ysgol. Diben yr ymchwiliad annibynnol yw rhoi gwybodaeth i bwyllgorau cyrff llywodraethu ar ddisgyblu a diswyddo staff am honiadau a fyddai petaent yn cael eu cadarnhau yn cael eu hystyried yn achosion o gamymddwyn difrifol ac a fyddai’n arwain at wrandawiad disgyblu yn erbyn aelod o’r staff a allai o ganlyniad gael ei ddiswyddo.

Mae’r newidiadau yn y gyfraith yn golygu yn ei dro fod angen diwygio ein canllawiau yng Nghylchlythyr 002/2013. Gofynnwn felly am eich sylwadau ar y fersiwn ddrafft o’r canllawiau sy’n adlewyrchu’r newidiadau a wnaed i’r gyfraith ac sydd hefyd yn diwygio ac yn ad-drefnu’r wybodaeth a roddir.

Dogfennau ymghynghori

Dogfen ymgynghori , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 141 KB

PDF
141 KB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Canllawiau drafft , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 2 MB

PDF
2 MB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.