Skip to main content

Canllawiau ar gymhwystra a chyflwyno cais am arwydd cyrchfan i dwristiaid.

Gweler y manylion

Cyhoeddwyd gyntaf:
1 Awst 2013
Diweddarwyd ddiwethaf:

Manylion

Rydym wrthi'n diweddaru ein gwybodaeth am gyflwyno cais am arwyddion brown a gwyn.

Gwybodaeth

Nid oes unrhyw gost ynghlwm wrth gyflwyno cais am arwydd i dwristiaid ond mae meini prawf penodol.

Os bydd cais yn llwyddiannus bydd gofyn i ymgeiswyr dalu am yr arwydd(ion) ac am ei osod/eu gosod.

I gael rhagor o wybodaeth anfonwch e-bost at: Tourism.Signs@gov.wales

Rhannu’r dudalen hon