Daeth yr ymgynghoriad i ben 19 Gorffennaf 2019.

Cyfnod ymgynghori:
30 Ebrill 2019 i 19 Gorffennaf 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Adolygu ymatebion

Mae ymatebion i'r ymgynghoriad hwn yn cael ei adolygu ar hyn o bryd. Bydd manylion am y canlyniad yn cael eu cyhoeddi yma maes o law.

Ymgynghoriad gwreiddiol

Rydym eisiau clywed eich sylwadau ar y canllawiau drafft ar gyfer y cwricwlwm newydd i Gymru.

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Bydd y cwricwlwm newydd yn cael ei addysgu ym mhob ysgol yng Nghymru hyd at Flwyddyn 7 o fis Medi 2022. Yna, bydd yn cael ei gyflwyno gam wrth gam tan y bydd yn cynnwys Blwyddyn 11 erbyn 2026.

Rydym yn ymgynghori ar ganllawiau drafft ar gyfer y cwricwlwm newydd.

Mae'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal ar Hwb