Neidio i'r prif gynnwy

Rydym wedi datblygu canllaw i gynorthwyo staff wrth asesu cyfarpar diogelu personol gan gyflenwyr y tu allan i'n cadwyn gyflenwi bresennol.

Cyhoeddwyd gyntaf:
20 Mai 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Rhannu’r dudalen hon

Yn ystod pandemig COVID-19, rydym wedi bod yn gwneud llawer iawn o waith i asesu a fetio cynigion Cyfarpar Diogelu Personol (PPE), yn arbennig gan gyflenwyr ac unigolion o'r tu allan i'n cadwyni cyflenwi presennol. Mae'r rhan fwyaf o'r cynigion hyn ar gyfer cynhyrchion sy'n dod o'r Dwyrain Pell, ac mae gan lawer ohonynt ardystiad a dogfennaeth nad yw bob amser yn Saesneg, a gall fod yn anodd pennu dilysrwydd y cynnyrch.

Rydym wedi datblygu canllaw bwrdd gwaith i gynorthwyo cydweithwyr yn y sector cyhoeddus yng Nghymru wrth wirio bod yr ardystiad a ddarperir yn bodloni'r holl ofynion cyfreithiol ar gyfer Cyfarpar Diogelu Personol i'w werthu yn y DU. Mae'r canllaw yn ymgorffori cyngor a dderbyniwyd gan Ffederasiwn Diwydiant Diogelwch Prydain, yr Asiantaeth Rheoleiddio Gofal Iechyd Meddygol, arbenigwyr technegol o'n cyflenwyr fframwaith Cyfarpar Diogelu Personol, a chydweithwyr o'r sector cyhoeddus ehangach.  

Mae'r canllaw bwrdd gwaith ar gael i sefydliadau prynu’r sector cyhoeddus yng Nghymru ar Gwerthwchigymru (angen mewngofnodi fel prynwr).

Ewch i’ch Panel Rheoli Prynwr > Cofrestr Contractau (o dan Sefydliad) > Gweld Contractau Cyhoeddus > Chwiliad Manwl > Teipiwch ‘Personal Protective Equipment’ ar gyfer teitl y fframwaith > Cliciwch y blwch Cynnwys Contractau Cydweithredol > Chwilio

Gellir gweld y ddogfen ganllaw yn y tab ‘Dogfennau’ ar y dudalen fframwaith.

Rhannu’r dudalen hon