Neidio i'r prif gynnwy

Gan weithio ag arbenigwyr trydydd sector, mae WRAP Cymru wedi cyhoeddi canllaw i’r sector cyhoeddus ar gaffael plastigau.

Cyhoeddwyd gyntaf:
30 Ionawr 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Rhannu’r dudalen hon

Mae'r canllaw yn cynnwys arweiniad manwl, arbenigol ar y gwahanol fathau o blastigau a sut y gellir eu hystyried yn ystod y broses gaffael. Mae'n cynnwys cyfoeth o wybodaeth gan gynnwys cymalau caffael enghreifftiol, canllawiau ar ystyried y goblygiadau o ran costau. 

Mae'r canllawiau wedi'u hysgrifennu gan gadw'r hierarchaeth gwastraff bresennol mewn cof, er mwyn i gleientiaid y sector cyhoeddus a swyddogion caffael allu gwneud penderfyniadau hyddysg a chyson. 

Mae'r canllaw hefyd yn cyfeirio at astudiaethau achos diweddar lle mae awdurdodau lleol wedi gweithio gyda Gwerth Cymru a WRAP Cymru i ddadansoddi a lleihau'r effaith a gaiff plastigau ar y sector cyhoeddus cyfan ac mae ar gael yma.

Os hoffech wybod mwy am y dull a ddilynir yn yr astudiaethau achos hyn neu os hoffech fwy o wybodaeth am y canllaw, cysylltwch â vwpolicy@gov.wales

Mae rhagor o offer a chanllawiau ar gaffael cynaliadwy gan  WRAP Cymru ar gael yma.

Rhannu’r dudalen hon