Skip to main content

Daeth yr ymgynghoriad i ben 30 Gorffennaf 2015.

Cyfnod ymgynghori:
16 Mehefin 2015 i 30 Gorffennaf 2015
Diweddarwyd ddiwethaf:

Manylion am y canlyniad

Crynodeb o'r ymatebion (Saesneg yn unig)
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 151 KB

PDF
151 KB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Ymgynghoriad gwreiddiol

Mae'r ymgynghoriad hwn yn pennu'r canllaw drafft sy'n disgrifio'r opsiynau ar gyfer darparu system garthffosydd gynaliadwy i eiddo nad ydynt wedi'u cysylltu â'r system carthffosydd cyhoeddus.

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Mae’r rhan fwyaf o eiddo yng Nghymru a Lloegr wedi’u cysylltu â’r system carthffosydd cyhoeddus ond mae rhyw 4% o eiddo yn dibynnu ar systemau annibynnol sy’n eiddo ac o dan weithrediad preifat.

Lle na all y systemau hyn gynnig ateb boddhaol tymor hir un opsiwn i berchennog yw gwneud cais am garthffos gyhoeddus o dan ddarpariaethau carthffosydd tro cyntaf yn Adran 101A Deddf Diwydiant Dŵr 1991.

Mae'r canllaw drafft hwn yn rhoi gwybodaeth i helpu deiliaid meddianwyr a pherchenogion tai ac eiddo i benderfynu a yw Adran 101A yn cynnig yr ateb iawn iddyn nhw ac yn disgrifio rolau a chyfrifoldebau’r:

  • ymgymerwyr carthffosydd
  • rheoleiddwyr amgylcheddol (Cyfoeth Naturiol Cymru ac Asiantaeth yr Amgylchedd) a
  • pherchenogion eiddo

ar sut y dylid cymhwyso Adran 101A.

Ymgynghorodd Llywodraeth Cymru ar y mater yma yn 2014. O ganlyniad i’r ymatebion i’r ymgynghoriad gwnaethom nifer o newidiadau i’r Canllaw a gafodd ei gyhoeddi wedi hynny ym mis Gorffennaf 2014.

Yn sgil cyhoeddi’r Canllaw mynegwyd pryder am un newid oedd yn ymwneud ag esbonio a ddylid ystyried carafanau sefydlog a chartrefi symudol yn ‘adeiladau’ at ddiben ystyried a yw eiddo yn addas ar gyfer ei gysylltu â charthffos gyhoeddus o dan Adran 101A.  Cafwyd sylwadau bod y newid yn awgrymu bod rheol gyfreithiol anhyblyg bod carafanau sefydlog a chartrefi symudol yn ‘adeiladau’ a bod hwn wedi’i ychwanegu heb ystyriaeth bellach.

Mae’r Canllaw wedi’i newid i adael y cwestiwn a yw carafanau sefydlog ac ati yn ‘adeiladau’ yn benagored.  Rydym yn rhestru’r ystyriaethau y dylai ymgymerwr eu hystyried wrth benderfynu a yw am ddarparu carthffos gyhoeddus i eiddo â charafanau sefydlog a chartrefi symudol ynddo.

Mae’r Canllaw wedi’i newid hefyd i adlewyrchu penderfyniad Gweinidogion Cymru i ddynodi’r Arolygiaeth Gynllunio fel y corff i dorri dadleuon sy’n codi yn sgil goblygiadau Adran 101A.

Yng ngoleuni’r newidiadau hyn rydym wedi penderfynu ailymgynghori ac yn croesawu eich barn am y newidiadau a gynigir ar gyfer y canllaw ac am unrhyw agweddau arall arno.

Dogfennau ymghynghori

Dogfen ymgynghori
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 756 KB

PDF
756 KB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Rhannu’r dudalen hon