Defnyddiwch ar gyfer:

  • rhoi gwybodaeth am brosiect penodol gan Lywodraeth Cymru

Peidiwch â chreu prosiect ar gyfer:

  • dydy polisïau neu raglenni, er enghraifft rhaglen o fuddsoddi yn y rheilffyrdd, ddim yn brosiect, hyd yn oed os yw’r gwaith wedi’i ddiffinio’n bendant ac mewn gorsaf benodol