Defnyddiwch ar gyfer:

  • esbonio polisi’r llywodraeth

Peidiwch â chreu polisi ar gyfer:

  • ymgynghoriadau
  • adroddiadau ymchwil
  • asesiadau effaith
  • polisïau mewnol
  • canllawiau