Defnyddiwch ar gyfer:

  • ateb angen y defnyddiwr i gyflawni tasg benodol
  • cyfarwyddyd y mae dyletswydd ar y llywodraeth i’w ddarparu - nid cynghorion cyffredinol
  • rhoi gwybodaeth angenrheidiol er mwyn i’r defnyddiwr ddeall a rhoi cyd-destun i dasgau
  • cynulleidfaoedd arbenigol neu broffesiynol

Os nad yw’ch cynnwys chi’n ffitio’r meini prawf uchod, mae’n debygol mai un o’r canlynol ydyw:

  • papur polisi neu fanylion i gefnogi polisi
  • casgliad dogfennau
  • llawlyfr canllaw

Peidiwch â defnyddio canllaw manwl:

  • i roi cyngor cyffredinol
  • i esbonio polisi’r llywodraeth
  • fel dewis olaf ar gyfer cynnwys nad yw’n ffitio i’r mathau eraill