Defnyddiwch ar gyfer:

  • ateb angen y defnyddiwr i gyflawni tasg benodol
  • cyfarwyddyd y mae dyletswydd ar y llywodraeth i’w ddarparu - nid cynghorion cyffredinol
  • rhoi gwybodaeth  sy’n angenrheidiol i’r defnyddiwr ddeall a rhoi cyd-destun i dasgau

Peidiwch â’i ddefnyddio:

  • i roi cyngor cyffredinol
  • i esbonio polisi’r llywodraeth
  • fel dewis olaf ar gyfer cynnwys nad yw’n ffitio i’r mathau eraill o fformat
  • ar gyfer cyhoeddiadau