Skip to main content

3. Pympiau gwres ffynhonnell dŵr: pympiau gwres (annomestig)

Gosod pwmp gwres o ddŵr ar dir adeilad annomestig

Rhaid cadw at yr amodau a ganlyn:

  • ni ddylai cyfanswm yr arwynebedd y bydd y pwmp gwres o ddŵr yn ei orchuddio (gan gynnwys unrhyw bibellau) fod yn fwy na 0.5 hectar
  • ni ddylai fedru cynhyrchu mwy na 45kW o ynni. 

Sylwer – Os ydych yn lesddeiliad, mae’n bosibl y bydd angen ichi gael caniatâd eich landlord, eich rhydd-ddeiliad neu’ch cwmni rheoli.

Rhannu’r dudalen hon