Skip to main content

Ni fydd angen caniatâd cynllunio'n gyffredinol i osod cylchedau trydanol newydd sbon neu osod cylchedau trydanol newydd yn lle hen rai. Fodd bynnag, os ydych yn byw mewn adeilad rhestredig, fe'ch cynghorir i gysylltu â'ch Awdurdod Cynllunio Lleol cyn gwneud unrhyw waith.

Rhannu’r dudalen hon