Datganiad blynyddol sy'n cyflwyno data ar nifer y cosbau a throseddau camymddwyn ar gyfer cymwysterau TGAU, Uwch Gyfrannol a Safon Uwch ar gyfer cyfres arholiadau Haf 2019.

Sefydliad: