Skip to main content

Data ar nifer y cosbau a throseddau camymddwyn ar gyfer cymwysterau TGAU, Uwch Gyfrannol a Safon Uwch ar gyfer cyfres arholiadau Haf 2019.

Mae'r adroddiad wedi'i gyhoeddi ar wefan Cymwysterau Cymru.

Cyswllt

Ystadegydd

Ffôn: 01633 373275

Rhannu’r dudalen hon