Neidio i'r prif gynnwy

Cyngor ar fesurau sy’n debygol o fod yn rhesymol eu cymryd i leihau risg y coronafeirws mewn campfeydd, canolfannau hamdden, clybiau chwaraeon, stiwdios dawns a chyfleusterau chwaraeon dan do erail yn lefel rhybudd 2.