Data am gleientiaid a welwyd gan asiantaethau trin cyffuriau ac alcohol.

Mae data chwarterol yn cael eu cyhoeddi ar StatsCymru. Mae'r rhain yn cynnwys data ar weithgarwch chwarterol, cau achos yn ôl rheswm dros y cau a'r amser rhwng atgyfeirio a dechrau'r driniaeth.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Ffôn: 0300 025 5050

Cyfryngau

Ffôn: 0300 025 8099