Data yn cynnwys gwybodaeth am bobl a welwyd yn asiantaethau trin cyffuriau ac alcohol.

Mae wybodaeth blynyddol ar ddata triniaeth a phroffil o gamddefnyddio sylweddau yn cael eu cyhoeddi gan ein Adran Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

Noder bod tablau StatsCymru blynyddol ar Gamddefnyddio Sylweddau wedi dod i ben; mae’r data blynyddol ar gael yn adroddiad Data Triniaeth - Camddefnyddio Sylweddau yng Nghymru.

Adroddiadau

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Ffôn: 0300 025 5050

Cyfryngau

Ffôn: 0300 025 8099