Neidio i'r prif gynnwy

Cais cynllunio ar gyfer fferm solar yn Sir Ddinbych.

Cyhoeddwyd gyntaf:
29 Medi 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Mae hwn yn gais Datblygiad o Arwyddocâd Cenedlaethol (DAC). Mae DAC yn fath o gais cynllunio a wneir yn uniongyrchol i Weinidogion Cymru. Penderfyniadau Cynllunio a'r Amgylchedd Cymru sy'n prosesu'r cais.

Mae'r cais hwn ar gyfer fferm solar.

Gellir gweld dogfennau a dderbyniwyd cyn 16 Medi 2021 ar wefan Porth DAC a gynhaliwyd gan yr Arolygiaeth Gynllunio.

Cyhoeddir unrhyw ddogfennau a dderbynnir ar ôl 16 Medi 2021 i'r wefan hon.

Trosolwg

Datblygwr: Statkraft

Am y prosiect hwn: Adeiladu fferm solar hybrid a pharc storio ynni. Gan gynnwys yr holl waith, offer a seilwaith angenrheidiol.

Lleoliad Cais: Tir ar Fferm Gwernigron, Llanelwy, Sir Ddinbych

Cam: Archwiliad. Mae'r cyfnod penderfynu wedi'i atal ar hyn o bryd ac mae disgwyl iddo ailddechrau ar 17 Rhagfyr 2021.

Cam Nesaf: Sesiynau gwrandawiad pwnc penodol. Dyddiadau i'w penderfynu.

Gweithdrefn: Cynrychioliadau ysgrifenedig gyda sesiwn gwrandawiad(au) pwnc penodol

Wedi cyflwyno: 22 Mawrth 2021