Neidio i'r prif gynnwy

Cais cynllunio ar gyfer fferm wynt yn Ogwr Uchaf.

Cyhoeddwyd gyntaf:
29 Medi 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Mae hwn yn gais Datblygiad o Arwyddocâd Cenedlaethol (DAC). Mae DAC yn fath o gais cynllunio a wneir yn uniongyrchol i Weinidogion Cymru. Penderfyniadau Cynllunio a'r Amgylchedd Cymru sy'n prosesu'r cais.

Mae'r cais am fferm wynt.

Gellir gweld dogfennau a dderbyniwyd cyn 16 Medi 2021 ar wefan Porth DAC a gynhaliwyd gan yr Arolygiaeth Gynllunio.

Cyhoeddir unrhyw ddogfennau a dderbynnir ar ôl 16 Medi 2021 i'r wefan hon.

Trosolwg

Datblygwr: Renewable Energy Systems Ltd.

Am y prosiect hwn:

Mae'r datblygiad arfaethedig yn cynnwys:

 • saith tyrbin gwynt mynediad llorweddol (pedwar gydag uchafswm uchder y domen o 149.9 m a thri gydag uchafswm uchder y domen o 130 m),
 • gwell mynediad i'r safle,
 • traciau mynediad newydd,
 • standiau caled craen,
 • rheoli cyfansoddyn adeilad ac is-orsaf,
 • trawsnewidyddion trydan,
 • ceblau tanddaearol,
 • cynwysyddion storio ynni,
 • gwaith draenio.
 • uwchraddio i drac coedwigaeth, a
 • cwympo coed cysylltiedig.

Lleoliad Cais: Tir yn Ogwr Uchaf, rhwng Abergwynfi, Blaengarw a Nant-y-Moel, Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-nedd PT

Cam: Archwiliad. Nid ydym yn derbyn tystiolaeth bellach mewn perthynas â'r cais hwn.

Cam Nesaf: Argymhelliad. Disgwylir i adroddiad yr Arolygydd gael ei gyflwyno i Gyfarwyddiaeth Gynllunio Llywodraeth Cymru erbyn 26 Hydref 2021. Ar ôl derbyn yr adroddiad bydd gan Weinidogion Cymru 12 wythnos i gyhoeddi penderfyniad.

Gweithdrefn: Cynrychioliadau ysgrifenedig gyda sesiwn gwrandawiad(au) pwnc penodol

Wedi cyflwyno: 2 Tachwedd 2020