Neidio i'r prif gynnwy

Cais cynllunio ar gyfer fferm solar yn SIr Benfro.

Cyhoeddwyd gyntaf:
29 Medi 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Mae hwn yn gais Datblygiad o Arwyddocâd Cenedlaethol (DAC). Mae DAC yn fath o gais cynllunio a wneir yn uniongyrchol i Weinidogion Cymru. Penderfyniadau Cynllunio a'r Amgylchedd Cymru sy'n prosesu'r cais.

Mae'r cais hwn ar gyfer fferm solar.

Gellir gweld dogfennau a dderbyniwyd cyn 16 Medi 2021 ar wefan Porth DAC a gynhaliwyd gan yr Arolygiaeth Gynllunio.

Cyhoeddir unrhyw ddogfennau a dderbynnir ar ôl 16 Medi 2021 i'r wefan hon.

Trosolwg

Datblygwr: Wessex Solar Energy

Am y prosiect hwn: Gosod parc solar 22 MW gyda seilwaith cysylltiedig.

Lleoliad Cais: Blackberry Lane, Nash, Sir Benfro, SA72 4SJ

Cam: Cais wedi'i benderfynu 27/10/2021

Cam Nesaf: 

Gweithdrefn: Cynrychioliadau ysgrifenedig gyda sesiwn gwrandawiad(au) pwnc penodol

Wedi cyflwyno: 13 Ionawr 2021