Neidio i'r prif gynnwy

Cais cynllunio ar gyfer gosod fferm solar.

Cyhoeddwyd gyntaf:
29 Medi 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Mae hwn yn gais Datblygu Arwyddocâd Cenedlaethol (DAC). Mae DAC yn fath o gais cynllunio a wneir yn uniongyrchol i Weinidogion Cymru. Penderfyniadau Cynllunio a'r Amgylchedd Cymru sy'n prosesu'r cais.

Mae'r cais hwn ar gyfer fferm solar

Gellir gweld dogfennau a dderbyniwyd cyn 16 Medi 2021 ar wefan Porth DAC a gynhaliwyd gan yr Arolygiaeth Gynllunio.

Cyhoeddir unrhyw ddogfennau a dderbynnir ar ôl 16 Medi 2021 i'r wefan hon.

Trosolwg

Datblygwr: Brynwell Farm Solar Ltd.

Am y prosiect hwn:

Gosod fferm solar sy'n cynnwys:

  • paneli solar ffotofoltäig wedi'u gosod ar y ddaear gyda chynhwysedd cynhyrchu net wedi'i osod (AC) o hyd at 25 MW,
  • system mowntio,
  • unedau storio batri,
  • gwrthdroyddion,
  • ceblau tanddaearol,
  • canolbwynt cysylltiad grid,
  • ffens atal stoc,
  • teledu cylch cyfyng,
  • traciau mewnol a seilwaith cysylltiedig, a
  • tirlunio a gwelliannau amgylcheddol

Am gyfnod dros dro o 40 mlynedd.

Lleoliad Cais: Tir ar Fferm Brynwell, ar Dir rhwng yr A4232 a Leckwith Village

Cam: Archwiliad. Mae'r cyfnod penderfynu wedi'i atal ar hyn o bryd ac mae disgwyl iddo ailddechrau ar 04 Tachwedd 2021.

Mae'r cais DAC hwn yn cael ei atal ar hyn o bryd, a bydd yr arholiad yn ailddechrau ar y 10fed Rhagfyr. Dylid cyflwyno unrhyw sylwadau ar y deunydd ychwanegol i PEDW.Seilwaith@llyw.cymru cyn 10 Rhagfyr 2021.

Cam Nesaf: Ymweliad â'r safle. Dyddiad ddim yn gwybod eto.

Gweithdrafn: Sylwadau ysgrifenedig yn unig heb unrhyw sesiwn (sesiynau) gwrandawiad nac ymholiad

Wedi cyflwyno: 21 Ebrill 2021