Neidio i'r prif gynnwy

Dogfennau a diweddariadau ar gyfer cais cynllunio i adeiladu Fferm Wynt Rhoscrowther.

Cyhoeddwyd gyntaf:
22 Tachwedd 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Mae hwn yn gais Datblygiad o Arwyddocâd Cenedlaethol (DNS). Mae DNS yn fath o gais cynllunio a wneir yn uniongyrchol i Weinidogion Cymru. Penderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd Cymru sy'n prosesu'r cais.

Mae’r cais hwn ar gyfer fferm wynt.

Cafodd hysbysiad derbyn yr hysbysiad o’r cais arfaethedig ei gyhoeddi ar 30 Hydref 2020. Gellir gweld dogfennau blaenorol yn ymwneud â derbyn yr hysbysiad o’r cais hwn ar y wefan Porthol DNS a gynhelir gan yr Arolygiaeth Gynllunio.

Bydd unrhyw ddogfennau’n ymwneud â’r cais a gyflwynwyd ar 11 Hydref 2021 yn cael eu cyhoeddi ar y wefan hon.

Trosolwg

Datblygwr: Rhoscrowther Wind Farm Limited

Ynglŷn â’r cais hwn: Adeiladu a gweithredu tri (3) tyrbin gwynt gydag uchafswm uchder blaen llafn o 135m ynghyd â datblygiad ategol yn cynnwys compownd yr is-orsaf, trawsnewidyddion trydan, adeilad rheoli, mynedfeydd newydd i’r safle, traciau mynediad, llawr caled i’r craen, compownd adeiladu dros dro a gwaith cysylltiedig. Bydd gan y 3 tyrbin gyfanswm capasiti o 12.9MW ar ôl eu gosod.

Lleoliad y cais: Tir oddi ar Refinery Road, Hundleton, Sir Benfro, SA71 5SJ

Cam: Derbyniwyd y cais ar 22 Tachwedd 2021.  Gwnewch unrhyw sylwadau mewn perthynas â’r achos hwn erbyn 10 Ionawr 2022 drwy’r e-bost i PEDW.Seilwaith@llyw.cymru

Cam Nesaf: Diwedd y cyfnod cyflwyno sylwadau 10 Ionawr 2022

Gweithdrefn: I’w phennu

Cyflwynwyd: 11 Hydref 2021.