Neidio i'r prif gynnwy

Cais am fferm solar ym Mhontarddulais, Abertawe.

Cyhoeddwyd gyntaf:
29 Medi 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Mae hwn yn gais Datblygiad o Arwyddocâd Cenedlaethol (DAC). Mae DAC yn fath o gais cynllunio a wneir yn uniongyrchol i Weinidogion Cymru. Penderfyniadau Cynllunio a'r Amgylchedd Cymru sy'n prosesu'r cais.

Mae'r cais hwn ar gyfer fferm solar.

Gwrthodwyd fersiwn flaenorol o'r cais hwn yn annilys ar 26 Gorffennaf 2021. Gellir gweld dogfennau sy'n ymwneud â'r cyflwyniad hwnnw ar wefan Porth DAC a gynhelir gan yr Arolygiaeth Gynllunio.

Cyhoeddir unrhyw ddogfennau sy'n ymwneud â'r cais a gyflwynir ar 16 Medi 2021 ar y wefan hon.

Trosolwg

Datblygwr: Brynrhyd Solar Farm Limited

Am y prosiect hwn: Fferm solar; oddeutu 30 MW dros 65 ha, hyd oes hyd at 40 mlynedd.

Lleoliad Cais: Fferm Brynrhyd, Llanedi, Pontarddulais, Abertawe, SA4 0FD

Cam: Ail-gyflwyno a dderbyniwyd ar 16 Medi 2021, ac fe'i derbyniwyd ar 28 Hydref 2021.  Cyflwynwch unrhyw sylwadau ynghylch yr achos hwn erbyn 10 Rhagfyr 2021 drwy e-bost PEDW.Seilwaith@llyw.cymru . 

Cam Nesaf: Diwedd y cyfnod cyflwyno 10 Rhagfyr 2021

Gweithdrefn: I'w benderfynu

Wedi cyflwyno: 16 Medi 2021