Neidio i'r prif gynnwy

Cais i adeiladu a gweithredu cyfleuster ynni o wastaraff gweddilliol.

Cyhoeddwyd gyntaf:
28 Medi 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Mae hwn yn gais Datblygiad o Arwyddocâd Cenedlaethol (DAC). Mae DAC yn fath o gais cynllunio a wneir yn uniongyrchol i Weinidogion Cymru. Penderfyniadau Cynllunio a'r Amgylchedd Cymru sy'n prosesu'r cais.

Mae'r cais hwn ar gyfer cyfleuster ynni o wastraff.

Gellir gweld dogfennau a dderbyniwyd cyn 16 Medi 2021 ar wefan Porth DAC a gynhaliwyd gan yr Arolygiaeth Gynllunio.

Cyhoeddir unrhyw ddogfennau a dderbynnir ar ôl 16 Medi 2021 i'r wefan hon.

Trosolwg

Datblygwr: Môr Hafren Bio Power

Am y prosiect hwn: Adeiladu a gweithredu Cyfleuster Adfer Ynni arfaethedig. Yn cael ei danio gan hyd at 200,000 tunnell y flwyddyn o wastraff gweddilliol. Allforio tua 15 MW o drydan i'r Grid Cenedlaethol.

Lleoliad Cais: Tir oddi ar Newlands Road, Caerdydd

Cam: Cais wedi'i benderfynu 10/11/2021

Cam Nesaf:

Gweithdrefn: Cynrychioliadau ysgrifenedig gyda sesiwn gwrandawiad(au) pwnc penodol

Wedi cyflwyno: 04 Medi 2020