Neidio i'r prif gynnwy

Cais cynllunio ar gyfer cyfleuster adfer ynni yn Nhal-y-bont, y Trallwng.

Cyhoeddwyd gyntaf:
29 Medi 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Mae hwn yn gais Datblygiad o Arwyddocâd Cenedlaethol (DAC). Mae DAC yn fath o gais cynllunio a wneir yn uniongyrchol i Weinidogion Cymru. Penderfyniadau Cynllunio a'r Amgylchedd Cymru sy'n prosesu'r cais.

Mae'r cais hwn ar gyfer cyfleuster ynni o wastraff.

Gellir gweld dogfennau a dderbyniwyd cyn 16 Medi 2021 ar wefan Porth DAC a gynhaliwyd gan yr Arolygiaeth Gynllunio.

Cyhoeddir unrhyw ddogfennau a dderbynnir ar ôl 16 Medi 2021 i'r wefan hon.

Trosolwg

Datblygwr: Broad Energy (Wales) Ltd.

Am y prosiect hwn: Cyfleuster Adfer Ynni a fyddai'n trin gwastraff preswyl, masnachol a diwydiannol. Byddai'r cyfleuster yn trin 150,000 tunnell o wastraff y flwyddyn. Byddai'r cyfleuster yn cynhyrchu tua 13 MW o drydan.

Lleoliad Cais: Chwarel Tal-y-bont, Tal-y-bont, Y Trallwng

Cam: Arholiad. Mae'r cyfnod penderfynu wedi'i atal ar hyn o bryd ac mae disgwyl iddo ailddechrau ar 17 Ionawr 2022.

Cam Nesaf: Gwrandawiadau pwnc penodol. Dyddiadau i'w penderfynu.

Gweithdrefn: Cynrychioliadau ysgrifenedig gyda sesiwn gwrandawiad(au) pwnc penodol

Wedi cyflwyno: 08 Mawrth 2021