Ni allwn ddod yn rhan o achos cyfraith teulu ond pan fydd y llys yn gofyn i ni.

Nid ydym yn wasanaeth cyfreithiol ac ni allwn roi cyngor cyfreithiol. 

Pan fydd y llys yn gorchymyn i ni byddwn yn gweithio gyda chyfreithwyr ac yn eu  cyfarwyddo i weithredu ar ran plant.

Os oes gan awdurdod lleol bryderon ynghylch plentyn, gall wneud cais i’r llys am orchymyn llys yn caniatáu iddo amddiffyn y plentyn/plant mewn ffordd gynlluniedig neu ar sail brys. Gelwir hyn yn achos gofal neu achos cyfraith gyhoeddus.

Os bydd rhieni sy’n gwahanu yn penderfynu na allant gytuno ar y trefniadau gorau ar gyfer eu plentyn/plant yn anffurfiol na thrwy gyfryngiad ac rydym ni’n cael ein penodi gan y llys i gynghori, gelwir hwn yn achos Trefniadau Plant neu’n achos cyfraith breifat