Neidio i'r prif gynnwy

Ei Uchelder Brenhinol Dug Caeredin, 10 Mehefin 1921 i 9 Ebrill 2021

Darllenwch am y trefniadau yn dilyn marwolaeth Dug Caeredin
Julie May

Julie May yw Pennaeth Gweithrediadau Canolbarth a Gorllewin Cymru i Cafcass Cymru

Ymunodd Julie â Cafcass Cymru ym mis Chwefror 2002 ar ôl gweithio  yn bennaf mewn cyfraith teulu o fewn cwmni cyfreithiol preifat. Mae Julie wedi bod yn weithiwr cymdeithasol cymwysedig ers 27 mlynedd gyda phrofiad o weithio gyda phlant a theuluoedd o fewn awdurdodau lleol a’r gwasanaeth prawf ers 1990. Bu Julie’n gweithio fel Cynghorwr Llys Teulu o 2002 i 2011 pan ddaeth yn Rheolwr Practis yn Ne-orllewin Cymru. Ers mis Mehefin 2015 mae Julie wedi bod yn Bennaeth Gweithrediadau Cafcass Cymru yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru.