Neidio i'r prif gynnwy

Sut i gael profion llif unffordd COVID-19 rheolaidd er mwyn atal y coronafeirws rhag lledaenu.

Cyhoeddwyd gyntaf:
4 Mawrth 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Trosolwg

Nid yw tua 1 o bob 3 o bobl sydd â’r coronafeirws yn dangos unrhyw symptomau, ond mae’n dal yn bosibl iddynt heintio eraill.

Yr unig ffordd o wybod a oes gennych chi’r feirws ai peidio yw cael profion rheolaidd. Os bydd pobl yn cael canlyniad prawf positif ac yn hunanynysu, mae’n helpu i atal y feirws rhag lledaenu.

Mae profion llif unffordd cyflym ar gyfer pobl heb symptomau coronafeirws. Os oes gyda chi symptomau COVID-19, mae angen i chi gael prawf PCR (ar gov.uk).

Sut i gael profion llif unffordd

Yng Nghymru, gallwch gael prawf llif unffordd i chi a'ch cartref os:

  • ydych chi'n wirfoddolwr
  • na allwch weithio o adref
  • ydych yn ofalwr di-dâl

Os ydych yn cael profion drwy eich cyflogwr neu eich lleoliad addysg, dylech barhau i wneud hynny.

Gallwch archebu pecynnau profi gartref llif unffordd ar GOV.UK. Gallwch archebu 1 pecyn profi cartref (7 prawf) ar y tro. Mae'n cymryd 1 i 2 diwrnod i'w danfon.

Gallwch hefyd gasglu'r pecynnau profion. Dod o hyd i'ch pwynt casglu agosaf ac amserau agor (ar nhs.uk). Gallwch gasglu 2 becyn profi cartref (14 prawf) ar y tro. 

Dylech gymry prawf ddwywaith yr wythnos, gan adael 3 i 4 diwrnod rhwng bob prawf. Adroddwch ganlyniadau profion llif unffordd (ar gov.uk) y diwrnod yr ydych chi neu rhywun yn eich cartref yn cymryd y prawf.

Os yw'ch prawf yn bositif, dylech wneud cais am brawf PCR o fewn 24 o ganlyniad prawf llif unffordd positif.

Dim ond ar gyfer pobl heb symptomau’r coronafeirws y mae’r profion llif unffordd cyflym. Os oes gennych symptomau COVID-19, mae angen i chi drefnu prawf PCR (ar gov.uk).

Profi mewn ysgolion, colegau a meithrinfeydd

Os ydych yn mynychu neu’n gweithio mewn ysgol, goleg neu feithrinfa, gallwch gael profion cyflym drwy eich ysgol, coleg neu feithrinfa.

Dylech gymryd prawf ddwywaith yr wythnos.

Nid oes angen i blant oed cynradd ac iau gael eu profi.

Profi gweithwyr a phrofi mewn prifysgolion

Mae rhai cyflogwyr a phrifysgolion yn cynnig profion cyflym. Gofynnwch i’ch cyflogwr neu eich prifysgol a yw’n darparu profion cyflym.

Sut mae'r profion yn gweithio