Neidio i'r prif gynnwy

Ei Uchelder Brenhinol Dug Caeredin, 10 Mehefin 1921 i 9 Ebrill 2021

Darllenwch am y trefniadau yn dilyn marwolaeth Dug Caeredin

Sut i gael profion llif unffordd COVID-19 rheolaidd er mwyn atal y coronafeirws rhag lledaenu.

Cyhoeddwyd gyntaf:
4 Mawrth 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Trosolwg

Nid yw tua 1 o bob 3 o bobl sydd â’r coronafeirws yn dangos unrhyw symptomau, ond mae’n dal yn bosibl iddynt heintio eraill.

Yr unig ffordd o wybod a oes gennych chi’r feirws ai peidio yw cael profion rheolaidd. Os bydd pobl yn cael canlyniad prawf positif ac yn hunanynysu, mae’n helpu i atal y feirws rhag lledaenu.

Os na allwch weithio gartref

Gallwch gael pecynnau profi rheolaidd os nad oes modd i chi weithio gartref ac os nad ydych yn rhan o gynllun profi rheolaidd drwy eich cyflogwr. Gallwch gael pecynnau profi ar gyfer chi eich hun a’ch aelwyd.

Sut i gael y profion

O 16 Ebrill ymlaen cewch gasglu citiau hunan-brofi mewn rhai safleoedd profi.

Caniateir i bob person gasglu 2 becyn o 7 prawf llif unffordd i’w defnyddio gartref. Nid oes angen apwyntiad arnoch. Mae canolfannau prawf ar agor i’w casglu 7 diwrnod yr wythnos.

Dim ond ar gyfer pobl heb symptomau’r coronafeirws y mae’r profion llif unffordd cyflym. Os oes gennych symptomau COVID-19, mae angen i chi drefnu prawf PCR.

Ble i fynd i gasglu’r profion

 • Aberdâr, Maes Parcio Campws Coleg y Cymoedd (8am a 1pm)
 • Aberhonddu, Maes Parcio Watton (8am a 1pm)
 • Abertawe, Theatr y Grand (8am a 1pm)
 • Aberystwyth, Canolfan Rheidol (Pencadlys Cyngor Sir Credeigion) (09:30am a 12:30pm) Gyrru trwodd a cherdded trwodd
 • Bae Caerdydd, Maes Parcio Neuadd y Sir (8am a 1pm)
 • Bangor, Maes Parcio Stryd y Deon (8am a 1pm)
 • Caerdydd, Trelái (8am a 1pm)
 • Caerdydd, Rhodfa’r Amgueddfa (8am a 1pm)
 • Caerffili, Rhymni, cyn-safle Aldi, Hen Lôn y Bragdy (8am a 1pm)
 • Caerfyddin, Maes Sioe Caerfyrddin (8am a 1pm) Gyrru trwodd yn unig
 • Castell-nedd, Maes Parcio Milland Road (8am a 1pm)
 • Casnewydd, Clwb Cymdeithasol Betws (8am a 1pm)
 • Casnewydd, Maes Parcio yr hen Kwik Save (8am a 1pm)
 • Casnewydd, Dyffryn, Maes Parcio’r Dyffryn Arms (8am a 1pm)
 • Y Drenewydd, Maes Parcio Shortbridge (8am a 1pm)
 • Hwlffordd, Archifdy Sir Benfro (09:30am a 12:30pm) Gyrru trwodd a cherdded trwodd
 • Llanelli, Iard Dafen (09:30am a 12:30pm) Gyrru trwodd a cherdded trwodd
 • Llantrisant, Maes Parcio Ymwelwyr y Bathdy Brenhinol (8am a 1pm)
 • Merthyr Tudful, y Ganolfan Hamdden (8am a 1pm)
 • Pen-y-bont ar Ogwr, Maes Parcio’r Ganolfan Bowlio (8am a 1pm)
 • Pont-y-pŵl, Maes Parcio’r Hen Felin (8am a 1pm)
 • Y Rhyl, Maes Parcio Stryd y Cei (8am a 1pm)
 • Shotton, Neuadd y Ddinas, Cei Connah (8am a 1pm) 
 • Wrecsam, y Neuadd Goffa (8am a 1pm) 
 • Y Barri, Canolfan Chwaraeon Colcot (8am a 1pm)

Rhagor o wybodaeth am sut y mae profion llif unffordd COVID-19 yn gweithio a’u rôl yn ein rhaglen brofi.

Profi’r gymuned yn ehangach

Mae profion COVID-19 ar gyfer y gymuned yn ehangach ar gael mewn rhai ardaloedd ar hyn o bryd.

Gall pawb sy’n byw yn yr ardaloedd hyn gael profion COVID-19 cyflym, rheolaidd. Bydd profi cymunedol yn helpu i leihau lledaeniad y coronafeirws. Mae’n gallu nodi unigolion a allai fod wedi’u heintio heb yn wybod iddynt. Gallwch gael rhagor o wybodaeth os ydych yn byw yn yr ardaloedd canlynol:

Profi mewn ysgolion, colegau a meithrinfeydd

Os ydych yn mynychu neu’n gweithio mewn ysgol, goleg neu feithrinfa, gallwch gael profion cyflym drwy eich ysgol, coleg neu feithrinfa.

Fe’ch cynghorir i wneud y prawf ddwywaith yr wythnos.

Nid oes angen i blant oed cynradd ac iau gael eu profi.

Profi gweithwyr a phrofi mewn prifysgolion

Mae rhai cyflogwyr a phrifysgolion yn cynnig profion cyflym. Gofynnwch i’ch cyflogwr neu eich prifysgol a yw’n darparu profion cyflym.