Neidio i'r prif gynnwy

Sut i gael profion llif unffordd COVID-19 rheolaidd er mwyn atal y coronafeirws rhag lledaenu.

Cyhoeddwyd gyntaf:
4 Mawrth 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Trosolwg

Nid yw tua 1 o bob 3 o bobl sydd â’r coronafeirws yn dangos unrhyw symptomau, ond mae’n dal yn bosibl iddynt heintio eraill.

Yr unig ffordd o wybod a oes gennych chi’r feirws ai peidio yw cael profion rheolaidd. Os bydd pobl yn cael canlyniad prawf positif ac yn hunanynysu, mae’n helpu i atal y feirws rhag lledaenu.

Mae profion llif unffordd cyflym ar gyfer pobl heb symptomau coronafeirws. Os oes gyda chi symptomau COVID-19, mae angen i chi gael prawf PCR (ar gov.uk).

Sut i gael profion llif unffordd

Yng Nghymru, gallwch gael prawf llif unffordd i chi a'ch cartref os:

  • rydych chi'n wirfoddolwr
  • ni allwch weithio gartref
  • eich bod yn ofalwr di-dâl
  • rydych yn ymweld â Chymru o fannau eraill
  • eich bod yn teithio i rannau eraill o'r DU
  • yw eich bwrdd iechyd angen i chi gymryd prawf cyn ymweld ar ysbyty
  • rydych chi neu'ch partner yn defnyddio gwasanaethau mamolaeth yr ysbyty
  • eich bod yn rhiant, gofalwr neu warcheidwad plentyn yn yr ysbyty
  • eich bod yn mynychu digwyddiad sy'n gofyn amdano

Os ydych yn cael profion drwy eich cyflogwr neu eich lleoliad addysg, dylech barhau i wneud hynny.

Gallwch archebu pecynnau profi gartref llif unffordd ar GOV.UK. Gallwch archebu 1 pecyn profi cartref (7 prawf) ar y tro. Mae'n cymryd 1 i 2 diwrnod i'w danfon.

Gallwch hefyd gasglu'r pecynnau profion. Dod o hyd i'ch pwynt casglu agosaf ac amserau agor (ar nhs.uk).

Gallwch gasglu profion COVID-19 cyflym o’r rhan fwyaf o fferyllfeydd. Darganfyddwch a yw fferyllfa yn eich ardal chi yn cynnig y gwasanaeth hwn.

Profi mewn ysgolion, colegau a meithrinfeydd

Os ydych yn mynychu neu’n gweithio mewn ysgol, goleg neu feithrinfa, gallwch gael profion cyflym drwy eich ysgol, coleg neu feithrinfa.

Dylech gymryd prawf ddwywaith yr wythnos.

Nid oes angen i blant oed cynradd ac iau gael eu profi.

Profi gweithwyr a phrofi mewn prifysgolion

Mae rhai cyflogwyr a phrifysgolion yn cynnig profion cyflym. Gofynnwch i’ch cyflogwr neu eich prifysgol a yw’n darparu profion cyflym.

Sut mae'r profion yn gweithio

Sut i roi gwybod am eich canlyniadau

Mae'n bwysig cofnodi canlyniad eich prawf cyn gynted ag y gallwch, boed yn gadarnhaol, yn negyddol neu'n amhendant. Gallwch roi gwybod am eich canlyniadau ar gov.uk neu drwy ffonio 119. Mae'n golygu bod achosion newydd yn cael eu nodi ac rydym yn deall sut mae'r profion yn cael eu defnyddio.