Skip to main content

Mae ein rhaglen Cartrefi Clyd yn ariannu gwelliannau effeithlonrwydd ynni i aelwydydd cymwys.

Cyflawnir gwelliannau trwy ein cynlluniau Nyth ac Arbed.

Nyth

Mae Nyth yn darparu cyngor a chefnogaeth am ddim i helpu pobl i wella effeithlonrwydd ynni eu cartref. Gall hefyd gynnig pecyn o fesurau effeithlonrwydd ynni i helpu i leihau biliau ynni cartref rhai pobl sydd:

  • ar incwm isel
  • brwydro i gwrdd â chost eu hanghenion ynni domestig

Nyth.

Arbed

Mae'r cynllun Arbed yn cynnig gwelliannau effeithlonrwydd ynni mewn ardaloedd wedi'u targedu. Bydd eich awdurdod lleol yn cysylltu â chi os yw'ch eiddo yn un o'r ardaloedd hyn.

Arbed.

Rhannu’r dudalen hon