Neidio i'r prif gynnwy

Mae'r rhai sy'n gadael gofal yn atebol am dalu'r dreth gyngor pan fo person arall ar yr aelwyd, nad yw wedi'i eithrio, yn methu â thalu ei dreth gyngor. Rydym am gael eich barn ar y cynnig i gael gwared ar yr atebolrwydd hwn.

Sut i ymateb

Ymgynghoriad yn cau:
12 Tachwedd 2021
Lansiwyd yr ymgynghoriad ar:

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Rydym yn ymgynghori ar y canlynol

  • cael gwared ar y drefn sy’n golygu bod unigolion cymwys sy’n gadael gofal yn atebol ar y cyd ac yn unigol am dalu’r dreth gyngor
  • cynnig i ddiwygio deddfwriaeth i gael gwared ar yr atebolrwydd hwn.

Sut i ymateb

Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 12 Tachwedd 2021, ar un o`r ffurfiau a ganlyn:

Ffurflen ar-lein

Post

Lawrlwythwch y ffurflen ymateb.

Cwblhewch a dychwelyd i:

Polisi y Dreth Gyngor
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ