Neidio i'r prif gynnwy

Sut i gael tystiolaeth swyddogol i gadarnhau nad oes modd i chi gael eich brechu na gwneud prawf llif unffordd oherwydd rhesymau meddygol.

Cyhoeddwyd gyntaf:
25 Chwefror 2022
Diweddarwyd ddiwethaf:

Nid yw’r Pàs COVID y GIG domestig yn weithredol ar hyn o bryd.  Gallwch wneud cais o hyd am gael eich eithrio’n feddygol rhag brechiadau neu brofion llif unffordd COVID-19.

Nid yw eithriad meddygol yn ddilys ar gyfer teithio rhyngwladol. Nid oes unrhyw drefniadau ar waith gyda gwledydd eraill i dderbyn pobl o'r DU sydd wedi cael eithriad meddygol. 

Os na allwch gael eich brechu am resymau meddygol

Mae ychydig o resymau pam nad oes modd i unigolyn gael ei frechu  am resymau meddygol.

Mae’r rhain yn cynnwys:

  • alergeddau difrifol i’r holl frechlynnau sydd ar gael
  • adwaith niweidiol yn sgil brechlyn blaenorol
  • anableddau dysgu, awtistiaeth neu gyfuniad o amhariadau

Os ydych yn credu bod un o’r categorïau hyn yn berthnasol i chi, ac nad yw’ch bwrdd iechyd wedi cysylltu â chi, dylech wneud y canlynol:

Anableddau dysgu, awtistiaeth neu gyfuniad o amhariadau

Bydd tîm anableddau dysgu eich bwrdd iechyd yn cysylltu â chi i drafod eich opsiynau.

Os nad ydynt wedi cysylltu â chi erbyn diwedd Mawrth 2022, cysylltwch â thîm anableddau dysgu eich bwrdd iechyd yn uniongyrchol.

Os nad ydych yn gallu gwneud profion llif unffordd

Efallai bod rheswm pam na allwch ddefnyddio profion llif unffordd, fel abnormaleddau difrifol yn y trwyn neu’r llwnc.

Bydd eich fflurflen gais yn cael adolygiad clinigol o fewn 20 diwrnod gwaith. Byddwch yn derbyn canlyniad eich cais yn awtomatig trwy’r post neu ar e-bost.