Neidio i'r prif gynnwy

Sut i gael Pàs COVID y GIG i ddangos eich bod wedi cael eich brechu rhag COVID-19, neu eich bod wedi cael prawf negatif.

Cyhoeddwyd gyntaf:
14 Mai 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Y ffordd gyflymaf o gael Pàs COVID y GIG yw gwneud cais ar-lein. Gellir lawrlwytho ac argraffu’r pàs

Mae’r Pàs COVID yn eich galluogi i rannu, mewn ffordd ddiogel, eich:  

  • cofnod o frechiadau COVID-19
  • canlyniadau profion COVID-19

Mae’n rhaid i chi fod:

  • yn 16 oed neu’n hŷn
  • wedi cofrestru gyda meddyg teulu yng Nghymru neu Lloegr

Bydd angen i chi lwytho llun o un o’r canlynol:

  • pasbort
  • trwydded yrru llawn y DU
  • trwydded yrru llawn Ewropeaidd

Efallai y gofynnir i chi hefyd recordio fideo byr ohonoch chi'ch hun.

Cael eich Pàs COVID y GIG (ar nhs.uk) o wefan GIG y DU. Mae angen i chi ddefnyddio y ddolen hon os ydych chi’n byw yng Nghymru. Ni allwch ddefnyddio ap y GIG i gael pàs COVID gan mai ond ar gyfer y GIG yn Lloegr y mae’r adnodd hwn yn gweithio.

Pan fyddwch wedi lawrlwytho Pàs COVID y GIG, bydd y cod bar yn ddilys am 30 diwrnod. Bydd y cod bar yn diweddaru’n awtomatig bob tro y byddwch yn mewngofnodi i’r gwasanaeth.

Os ydych chi angen copi papur o’r pàs, gallwch lawrlwytho pdf ohono a’i argraffu. Bydd hwn yn ddilys am 30 diwrnod. Bydd yn cael ei adnewyddu bob tro rydych yn mewngofnodi, a gallwch argraffu copi newydd.

Canllaw ar Bàs COVID y GIG a beth i’w wneud os nad ydych yn gymwys

Os nad ydych chi’n gallu gwneud cais ar-lein

Os nad ydych chi’n gallu defnyddio’r fersiwn digidol, neu os nad oes gennych gerdyn adnabod â llun, gallwch wneud cais am dystysgrif bapur.

Mae’r dystysgrif bapur wedi ei dylunio ar gyfer teithio rhyngwladol, ond mae’n dystiolaeth ddilys ar gyfer mynd i leoliad domestig neu ddigwyddiad. Fodd bynnag, dim ond tystiolaeth eich bod wedi eich brechu’n llawn yw tystysgrif bapur COVID y GIG.

Gellir ond rhoi tystysgrifau papur os:

  • ydych chi wedi cael cwrs llawn o frechlyn COVID-19 (dylech aros 5 diwrnod ar ôl eich dos olaf cyn gwneud cais am dystysgrif)
  • ydych chi’n 12 oed neu’n hŷn

Ffoniwch 0300 303 5667 i wneud cais am Bàs COVID (dylech ond wneud cais dros y ffôn os nad ydych chi’n gallu defnyddio Pàs digidol COVID y GIG).

Mae’r gwasanaeth ffôn yn cael nifer fawr o alwadau felly efallai y bydd rhaid i chi aros i rywun ateb eich galwad.

Gall gymryd hyd at 10 diwrnod gwaith i’r dystysgrif eich cyrraedd. Ni ellir prosesu ceisiadau yn gynt na rhai eraill, ac ni ellir casglu tystysgrifau.

Gallwch ffonio 7 diwrnod yr wythnos rhwng 9am a 5pm.

Fel rheol, mae galwadau yn costio rhwng 2c a 40c y funud, ac maent yn cael eu cynnwys mewn pecynnau galwadau am ddim.

Ni all meddygon teulu na byrddau iechyd ddarparu llythyrau sy’n cadarnhau eich statws brechu COVID-19.