Neidio i'r prif gynnwy

Gofynnwch i’ch bwrdd iechyd lleol am y trefniadau brechlyn.

Cyhoeddwyd gyntaf:
10 Chwefror 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Trosolwg

Dau ddos cychwynnol o frechlyn COVID

Cynigiwyd brechlyn COVID i bawb sy’n 12 oed a hŷn yng Nghymru. Byddwn yn parhau i sicrhau bod y cynnig ar gael i'r rhai nad ydynt eto wedi gallu manteisio ar y brechlyn.

Darllenwch wybodaeth eich bwrdd iechyd lleol i gael gwybod y trefniadau yn eich ardal chi. Gwnewch ymholiadau i ddarganfod pa bryd y mae canolfannau brechu galw i mewn ar agor.

Brechlyn atgyfnerthu

Byddwch yn cael cynnig brechlyn atgyfnerthu dri mis ar ôl yr ail ddos, ar y cynharaf. Bydd brechlynnau'n cael eu cynnig yn yr un drefn â'r rhaglen frechu gychwynnol. Mae rhestr o grwpiau sy'n gymwys yma: Brechiadau atgyfnerthu COVID-19 ar gyfer grwpiau â blaenoriaeth | LLYW.CYMRU

Bydd y rhai sy'n gymwys i gael brechlyn atgyfnerthu yn cael apwyntiad pan ddaw eu tro. Nid oes angen iddynt gysylltu â'u bwrdd iechyd.

Manylion cyswllt byrddau iechyd lleol?

Bwrdd Iechyd Prifygol Aneurin Bevan 

Bwrdd Iechyd Prifygol Aneurin Bevan 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

E-bost: cvuhb.massimms@wales.nhs.uk

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

e-bost: CTM.VaccinationEnquiries@wales.nhs.uk

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

E-bost: COVIDenquiries.hdd@wales.nhs.uk

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

E-bost: Powys.covidvacc@wales.nhs.uk

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

E-bost: sbu.covidbookingteam@wales.nhs.uk

Ydych chi wedi cofrestru â’ch meddygfa leol?

Os nad yw’ch manylion cyswllt yn eich meddygfa yn gyfredol, does dim modd i’ch Bwrdd Iechyd lleol anfon apwyntiad brechu atoch. Cysylltwch â'r feddygfa a gwnewch yn siŵr bod eich manylion (cyfeiriad a rhif ffôn symudol) yn gywir. 

Brechiadau COVID-19 i fyfyrwyr Addysg Uwch

Gall myfyrwyr dros 18 oed sy'n astudio yng Nghymru neu sy'n dychwelyd i Gymru gael dau ddos o frechlyn a phigiadau atgyfnerthu o fewn cyfnod o 12 wythnos. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma