Neidio i'r prif gynnwy

Gofynnwch i’ch bwrdd iechyd lleol am y trefniadau brechlyn.

Cyhoeddwyd gyntaf:
10 Chwefror 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Trosolwg

Yn dilyn cyngor diweddar y Cyd-bwyllgor ar Imiwneiddio a Brechu (JCVI), mae pob bwrdd iechyd yn awr yn gwahodd pawb 16 oed neu hŷn i gael eu brechu.

Gofynnwch i’ch bwrdd iechyd lleol am y trefniadau yn eich ardal chi. Gwnewch ymholiadau i weld pryd mae canolfannau brechu galw i mewn ar agor.

Manylion cyswllt byrddau iechyd lleol?

Bwrdd Iechyd Prifygol Aneurin Bevan 

Bwrdd Iechyd Prifygol Aneurin Bevan 

Rhif ffôn: 0300 303 1373

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Rhif ffôn: 03000 840004

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Rhif ffôn: 02921 841234

E-bost: cvuhb.massimms@wales.nhs.uk

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Rhif ffôn: 01685 726464

e-bost: CTM.VaccinationEnquiries@wales.nhs.uk

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Rhif ffôn: 0300 303 8322

E-bost: COVIDenquiries.hdd@wales.nhs.uk

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Rhif ffôn: 03456 027 053

E-bost: Powys.covidvacc@wales.nhs.uk

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Rhif ffôn: 01792 200492 / 01639 862323

E-bost: sbu.covidbookingteam@wales.nhs.uk

Ydych chi wedi cofrestru â’ch meddygfa leol?

Os nad yw’ch manylion cyswllt yn eich meddygfa yn gyfredol, does dim modd i’ch Bwrdd Iechyd lleol anfon apwyntiad brechu atoch. Cysylltwch â'r feddygfa a gwnewch yn siŵr bod eich manylion (cyfeiriad a rhif ffôn symudol) yn gywir. 

Brechiadau COVID-19 i fyfyrwyr Addysg Uwch

Gall myfyrwyr sy'n astudio yng Nghymru neu sy'n dychwelyd i Gymru gael dau ddos o frechlyn o fewn cyfnod o 12 wythnos. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma