Gwasanaethau cyngor sy'n cynnig cyngor diduedd am arian a dyled.

Cyngor ar bopeth

Mae'n rhoi cyngor annibynnol a chyfrinachol am ddim, sydd ar gael wyneb yn wyneb a thros y ffôn. Mae'r rhan fwyaf o ganolfannau yn cynnig ymweld â rhywun yn ei gartref ac mae rhai hefyd yn rhoi cyngor dros yr e-bost.

Gwasanaeth Cynghori Ariannol

Cyngor ariannol am ddim a diduedd, a sefydlwyd gan y llywodraeth.

DEWIS Cymru

Am wasanaethau cynghori lle rydych chi'n byw.