Skip to main content

Gwasanaethau sy’n cynnig cyngor diduedd am ddim ar arian a dyled.

Cyngor ar Bopeth

Mae Cyngor ar Bopeth yn rhoi cyngor annibynnol a chyfrinachol am ddim ar lawer o broblemau, gan gynnwys budd-daliadau, dyled ac arian neu faterion cyfreithiol.

Gall eich cynghori:

  • wyneb yn wyneb
  • dros y ffôn
  • drwy ymweld â’ch cartref
  • drwy e-bost

Y Gwasanaeth Cynghori Ariannol

Mae’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn rhoi cyngor ariannol diduedd am ddim. Gall eich helpu i gynllunio a rheoli’ch arian ac fe’i sefydlwyd gan Lywodraeth y DU.

Dewis  Cymru

Mae Dewis Cymru yn eich helpu i ddod o hyd i wasanaethau cynghori ar arian a dyled lle rydych chi’n byw.

Rhannu’r dudalen hon