Neidio i'r prif gynnwy

Drwy ein cynlluniau perchnogi cartref, rydym yn darparu cymorth ariannol i helpu pobl yng Nghymru i berchnogi eu cartref eu hunain. Mae pob cynllun wedi'i deilwra ar gyfer pobl mewn amgylchiadau gwahanol er mwyn inni helpu mwy o bobl i brynu eu cartrefi eu hunain.

  • Rhentu i Berchnogi – Cymru: Cynllun sy'n sicrhau bod eiddo newydd ar gael i'r rhai hynny sydd am gynilo i gyfrannu at flaendal morgais – gan fydd 25% o'r rhent y byddwch wedi'i dalu yn cael ei rhoi yn ôl ichi i'ch helpu i brynu'r cartref.
  • Rhanberchnogaeth – Cymru: Cynllun rhanberchnogaeth sy'n caniatáu ichi brynu rhwng 25% a 75% o gyfran eiddo, a thalu rhent ar y gyfran sy'n weddill.
  • Cymorth i Brynu – Cymru: Cynllun benthyciadau ecwiti a rennir ar gyfer cartrefi gwerth hyd at £300,000. Mae'r cynllun hwn ar gyfer pobl sy'n prynu cartref am y tro cyntaf a'r rhai hynny sy'n symud tŷ - cyhyd â bod ganddynt flaendal sy'n 5% o werth yr eiddo.
  • Prynu Cartref – Cymru: Cynllun benthyciadau ecwiti ar gyfer y rhai hynny sy'n bodloni meini prawf penodol. Rhoddir benthyciad o rhwng 30% a 50% i helpu pobl i brynu eiddo.

Hawl i Brynu

Daeth yr Hawl i Brynu a hawliau cysylltiedig i ben yng Nghymru ar 26 Ionawr 2019.

Dewis y cynllun iawn ichi

Defnyddiwch y chwiliwr i weld pa gynllun sydd fwyaf addas ar gyfer eich amgylchiadau chi.