Neidio i'r prif gynnwy

Beth i'w wneud os ydych i fod i gael eich brechlyn COVID-19 a heb gael neb yn cysylltu â chi.

Cyhoeddwyd gyntaf:
10 Chwefror 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Trosolwg

Dilynwch y cyfarwyddiadau ar gyfer eich bwrdd iechyd chi os ydych yn credu y dylech fod wedi cael apwyntiad erbyn hyn.

Gofalwr di-dâl

Os mai chi yw unig ofalwr neu brif ofalwr (di-dâl) person hŷn neu berson anabl sy’n agored i niwed yn glinigol, rydych bellach yn gymwys i gael y brechlyn. Ewch i dudalen ‘Cael brechlyn COVID-19 fel gofalwr di-dâl’ am fwy o wybodaeth.
 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Dros 80 oed: cysylltwch â'ch meddyg teulu.

Dros 40 oed neu 16-64 oed gyda rchyflwr iechyd arall: llenwch y ffurflen ar wefan Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan.

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Dros 40 oed neu 16-64 oed gyda rchyflwr iechyd arall: llenwch y ffurflen ar-lein hon.

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Dros 40 oed neu 16-64 oed gyda rchyflwr iechyd arall: ewch i wefan Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro.

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Dros 40 oed neu 16-64 oed gyda chyflwr iechyd arall: ewch i wefan Cwm Taf Morgannwg.

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Dros 40 oed neu 16-64 oed gyda chyflwr iechyd arall llenwch y ffurflen ar-lein hon, ffoniwch 0300 303 8322 neu e-bostiwch COVIDenquiries.hdd@wales.nhs.uk.

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Gall oedolion 40 oed a hŷn sy’n eithriadol o agored i niwed yn glinigol, oedolion sydd â chyflyrau iechyd isorweddol, gofalwyr di-dâl a gweithwyr iechyd a gofal rheng flaen gwblhau’r Ffurflen Blaenoriaeth Mynediad.

Mae’r rhestr wrth gefn ar gael i bobl rhwng 30 a 39 oed a phobl rhwng 18 a 29 oed.

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Dros 80 oed neu’n glinigol eithriadol fregus: cysylltwch â’ch meddyg teulu.

Dros 40 oed, neu 16-64 oed gyda chyflwr iechyd arall: ffoniwch 01792 200492 neu 01639 862323 neu e-bost: SBU.Covidbookingteam@wales.nhs.uk.

Staff gofal cymdeithasol: e-bostiwch: westglamsocialcarevaccinations@swansea.gov.uk

Staff iechyd: cysylltwch â'ch rheolwr llinell.