Neidio i'r prif gynnwy

Sut i drefnu brechlyn COVID-19 os ydych yn ofalwr di-dâl ar gyfer person sy’n agored i niwed yn glinigol.

Cyhoeddwyd gyntaf:
8 Mawrth 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Trosolwg

Os mai chi yw unig ofalwr neu brif ofalwr (di-dâl) person hŷn neu berson anabl sy’n agored i niwed yn glinigol, rydych bellach yn gymwys i gael y brechlyn.

Mae’r rheini sy’n agored i niwed yn glinigol i COVID-19 yn cynnwys:

  • plant sydd â niwroanableddau difrifol
  • pobl sydd wedi’u dynodi yn Eithriadol o Agored i Niwed yn Glinigol, oedolion sydd â chyflyrau iechyd isorweddol
  • y rheini sydd angen gofal oherwydd henaint

Sut i drefnu eich brechlyn

Os ydych eisoes wedi cofrestru fel gofalwr di-dâl gyda’ch meddyg teulu, bydd eich practis yn cysylltu â chi yn awtomatig. Nid oes angen i chi wneud dim.

Fel arall, bydd angen i chi lenwi ffurflen ar-lein. Ar ôl i chi lenwi’r ffurflen, cewch eich gwahodd i gael y brechlyn COVID-19.

Mae ffurflenni ar gael ar dudalennau gwe byrddau iechyd y GIG. Mae angen i chi ddewis eich bwrdd iechyd lleol (neu’r bwrdd iechyd lle mae eich practis meddyg teulu wedi’i leoli):

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe