Neidio i'r prif gynnwy

Cynlluniau a chamau i gadw dysgwyr i aros yn ddiogel a chadw i ddysgu.

Cyhoeddwyd gyntaf:
16 Ebrill 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Canllawiau COVID-19 i rieni a gofalwyr i gefnogi teuluoedd i aros yn ddiogel, yn iach ac i ddal ati i ddysgu

Canllawiau i rieni a gofalwyr i'ch helpu chi a'ch plant i aros yn ddiogel ac yn iach ac i gefnogi plant i ddal ati i ddysgu tra bod ysgolion ar gau oherwydd COVID-19.

Cadw’n Ddiogel. Dal ati i Ddysgu: datganiad polisi parhad dysgu

Rydym yn gweithio i helpu ein dysgwyr i gadw'n ddiogel a dal ati i ddysgu. Mae hyn yn nodi ein cynlluniau a'n camau gweithredu i sicrhau bod hynny'n digwydd.

Datblygu dulliau i gefnogi dysgu o bell

Arweiniad ar sut i barhau â busnes ysgol ac UCD

Cefnogi eich plant i ddefnyddio'r Gymraeg gartref

Cadw'n Ddiogel. Dal ati i Ddysgu: cefnogi'r system addysg