Neidio i'r prif gynnwy

Pam y mae’n rhaid ichi ddal ati i gadw at y rheolau ar ôl cael y brechlyn.

Cyhoeddwyd gyntaf:
23 Mawrth 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Mae’r brechlyn rhag COVID-19 yn ddiogel ac yn effeithiol a bydd yn lleihau’r perygl y byddwch yn ddifrifol wael os byddwch yn dal y feirws.

Fodd bynnag, fel pob meddyginiaeth, nid yw unrhyw frechlyn yn 100% effeithiol. Mae posibilrwydd bychan y byddwch yn dal COVID-19 hyd yn oed os ydych chi wedi cael y brechlyn. Bydd hefyd yn cymryd ychydig wythnosau i’ch corff fagu amddiffyniad ar ôl cael y brechlyn.

Hyd yn oed os ydych chi wedi cael y brechlyn, fe allech chi basio’r feirws i eraill sydd heb gael y brechlyn eto.

Mae’n bwysig eich bod yn dal ati i gadw at y rheolau i’ch diogelu chi ac eraill.

Dylech ddal ati i wneud y pethau canlynol:

  • lleihau eich cysylltiadau cymdeithasol
  • cadw pellter cymdeithasol
  • golchi’ch dwylo’n rheolaidd
  • gwisgo’ch gorchudd wyneb os yw’n ofynnol
  • hunanynysu os oes gennych symptomau COVID-19
  • hunanynysu os yw’r gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu wedi cysylltu â chi i ddweud eich bod wedi dod i gysylltiad â rhywun sydd â'r feirws
  • cadw at y rheolau a’r rheoliadau