Nod Cadw yw sicrhau bod amgylchedd hanesyddol Cymru yn cael ei warchod a bod modd i bobl ei fwynhau.