Skip to main content
Llinell gymorth Byw Heb Ofn

Mae'n cynnig cyngor a chymorth ar drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol.

Cam-drin domestig
Manylion llinell gymorth Byw Heb Ofn, atebion i gwestiynau cyffredin
Trais rhywiol
Manylion llinell gymorth Byw Heb Ofn, atebion i gwestiynau cyffredin
Trais ar sail anrhydedd, a phriodas dan orfod
Manylion llinell gymorth Uned Priodasau dan Orfod, atebion i gwestiynau cyffredin
Caethwasiaeth
Manylion llinell gymorth Caethwasiaeth Fodern, atebion i gwestiynau cyffredin
Anffurfio organau cenhedlu benywod
Manylion llinell gymorth Anffurfio Organau Cenhedlu Benywod yr NSPCC, atebion i gwestiynau cyffredin

Ymunwch â ni ar y cyfryngau cymdeithasol

Rhannu’r dudalen hon