Neidio i'r prif gynnwy

Bwriad yr ymgyrch hon oedd cynyddu ymwybyddiaeth ac i helpu dynion sy'n dioddef cam-drin domestig.

Cyhoeddwyd gyntaf:
5 Mehefin 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Gwybodaeth am yr ymgyrch

Targed yr ymgyrch hon oedd yr 16% o ddynion yng Nghymru a Lloegr a fydd yn dioddef cam-drin domestig rywbryd yn ystod eu bywydau.

Lansiwyd yr ymgyrch ym mis Ebrill 2013 a'i nod oedd goresgyn yr her fwyaf sy'n wynebu dynion sy'n dioddef cam-drin - sef cydnabod bod problem a bod yn ddigon dewr i siarad amdani.

Deunyddiau hyrwyddo

Rhagor o gymorth

I gael cyngor a chymorth, siaradwch â Byw Heb Ofn.