Skip to main content

Roedd yr ymgyrch hon yn codi ymwybyddiaeth o’r ffaith bod plant yn ddioddefwyr 'distaw' cam-drin domestig.

Cyhoeddwyd gyntaf:
5 Mehefin 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Gwybodaeth am yr ymgyrch

Roedd yr ymgyrch hon yn codi ymwybyddiaeth o’r ffaith bod plant yn ddioddefwyr 'distaw' cam-drin domestig, gan ddangos sut y gall cam-drin domestig effeithio ar blant yn eu perthynas â’u cyfoedion.

Efallai y byddan nhw’n dioddef trawma yn sgil yr hyn y maen nhw’n ei weld a gall y cam-drin gael effaith ddifrifol ar eu hymddygiad, eu hiechyd ac ar eu perfformiad addysgol. Gallen nhw ddioddef diffyg hunanhyder, mynd i’w cragen, dioddef gorbryder ac anawsterau ymddygiadol.

Deunyddiau hyrwyddo

Cymorth pellach

I gael cyngor a chymorth, siaradwch â Byw Heb Ofn.

Rhannu’r dudalen hon