Neidio i'r prif gynnwy

Beth yw BydTermCymru?

Nod BydTermCymru yw bod yn gasgliad arloesol o ddeunyddiau a fydd o gymorth i gyfieithwyr mewnol ac allanol Llywodraeth Cymru. Mae’n cynnwys ein cronfa dermau, TermCymru, ein Harddulliadur, a phob math o adnoddau eraill.

Mae BydTermCymru yn cynnwys:

  • ein cronfa dermau chwiliadwy, TermCymru
  • fersiwn chwiliadwy o Arddulliadur y Gwasanaeth Cyfieithu
  • adnoddau ar gyfer cyfieithu testunau deddfwriaethol
  • casgliad o gofau cyfieithu y gallwch eu lawrlwytho i’ch meddalwedd cof cyfieithu eich hun
  • adnoddau eraill ar gyfer cyfieithwyr proffesiynol.

Cyhoeddir y rhain ar y we yn y gobaith y byddant o ddefnydd nid yn unig i gyfieithwyr sy'n gweithio i Lywodraeth Cymru ond hefyd i gyfieithwyr yn gyffredinol ac i eraill sy’n gweithio mewn hinsawdd ddwyieithog.

Diweddariad mis Awst 2019

Symudwyd BydTermCymru i'w leoliad presennol ar wefan gorfforaethol Llywodraeth Cymru yn ystod mis Awst 2019. Mae hyn wedi arwain at nifer o newidiadau i'r ffordd y mae'r wefan yn edrych ac yn ymddwyn.

Dyma rai o’r prif newidiadau hyd yma:

  • Mae'r diwyg yn lanach ac yn symlach, gan adlewyrchu canllawiau dylunio newydd Llywodraeth Cymru ar gyfer ei gwefannau
  • Wrth chwilio am dermau Saesneg, bydd TermCymru yn dod o hyd i ffurfiau cysylltiedig ar y geiriau Saesneg hynny. Er enghraifft, wrth chwilio am 'organisation', bydd hefyd yn arddangos termau sy'n cynnwys 'organisations', 'organised' ac 'organising'. Ni ellir cynnig hyn ar gyfer termau Cymraeg ar hyn o bryd
  • Wrth arddangos canlyniadau, bydd TermCymru yn dangos yr holl feysydd sydd wedi'u poblogi yn y gronfa. Nid oes raid clicio i weld rhagor o wybodaeth am derm penodol
  • Ni allwch bellach chwilio am rannau o eiriau. Rhaid defnyddio geiriau llawn.

Mae bwriad gwneud rhagor o waith ar rai elfennau ar y wefan a'i hadnoddau dros y misoedd nesaf. Er enghraifft, rydym yn bwriadu gwella'r adnodd ar gyfer rhannu ein cofau cyfieithu.

Os ydych yn defnyddio BydTermCymru yn rheolaidd, gwnewch hafan BydTermCymru yn Ffefryn yn eich porwr, fel y cewch y newyddion diweddaraf am ychwanegiadau a datblygiadau.

Cysylltwch â ni

Rydym yn croesawu eich sylwadau ynghylch BydTermCymru ar ei newydd wedd. Cysylltwch â ni yn bydtermcymru@llyw.cymru.

Rhannu’r dudalen hon