Neidio i'r prif gynnwy

Yr Arddulliadur

Datblygwyd y canllawiau arddull hyn i roi cyngor ac arweiniad i’r rheini sy’n cyfieithu testunau cyffredinol. Gallwch chwilio am eiriau penodol neu gallwch bori fesul adran.

a/neu'r maes
1 canlyniad
Rhestrir y canlyniadau yn ôl trefn yr wyddor.

enwau afonydd

Ni roddir y fannod o flaen enwau afonydd yn Gymraeg. Yn hytrach, rhoddir y gair ‘afon’ yn unig. Cofiwch mai ‘a’ fach sydd yn y gair ‘afon’ oni bai bod angen priflythyren oherwydd bod y gair ar ddechrau brawddeg neu os yw’n elfen gyntaf mewn enw anheddiad ee Afon-wen.

The Conwy flows through Llanrwst.
Mae afon Conwy yn llifo trwy Lanrwst.

Yr unig eithriad cyson i’r rheol hon yw ‘y Fenai’, nad yw’n afon mewn gwirionedd, er bod ‘afon Menai’ hefyd yn dderbyniol.

He crossed the Menai Straits in a rowing boat.
Croesodd y Fenai mewn cwch rhwyfo.

Mae’n gyffredin hefyd gweld y fannod gydag enw afon Iorddonen; o bosibl o dan ddylanwad y fannod yn yr enw Hebraeg a’r cyfieithiad Groeg o’r Beibl.