Neidio i'r prif gynnwy

TermCymru

21 canlyniad
Rhestrir y canlyniadau yn ôl perthnasedd.
Saesneg: Combat Stress
Cymraeg: Combat Stress
Statws C
Pwnc: Gwasanaethau cymdeithasol
Rhan ymadrodd: Enw priod
Diffiniad: Charity specialising in helping those of all ranks from the British Armed Forces and the Merchant Navy suffering from psychological disability.
Cymraeg: straen amgylcheddol
Statws B
Pwnc: Amgylchedd
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diffiniad: Gwaethygiad yn yr amodau amgylcheddol ar gyfer rhywogaeth.
Diweddarwyd ddiwethaf: 28 Tachwedd 2019
Saesneg: heat stress
Cymraeg: straen gwres
Statws C
Pwnc: Amaeth
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Cymraeg: anymataliaeth straen
Statws B
Pwnc: Iechyd
Rhan ymadrodd: Enw, Benywaidd, Unigol
Diweddarwyd ddiwethaf: 6 Tachwedd 2019
Saesneg: stress test
Cymraeg: prawf straen
Statws C
Pwnc: Iechyd
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Cymraeg: anhwylder straen acìwt
Statws B
Pwnc: Iechyd
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diweddarwyd ddiwethaf: 8 Mehefin 2020
Cymraeg: anymataliaeth straen mewn benywod
Statws B
Pwnc: Iechyd
Rhan ymadrodd: Enw, Benywaidd, Unigol
Diweddarwyd ddiwethaf: 6 Tachwedd 2019
Cymraeg: anhwylder straen ôl-drawmatig
Statws B
Pwnc: Iechyd
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diweddarwyd ddiwethaf: 8 Mehefin 2020
Cymraeg: Cynllun Gofid Cefn Gwlad
Statws C
Pwnc: Amgylchedd
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diffiniad: RSS
Cymraeg: cymorth i atal straen yng nghefn gwlad
Statws C
Pwnc: Amaeth
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Cymraeg: Cynghorydd Straen a Lles
Statws C
Pwnc: Teitlau swyddi ac adrannau'r Llywodraeth a'r Cynulliad
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Cymraeg: asesiad risg straen
Statws B
Pwnc: Iechyd
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diweddarwyd ddiwethaf: 22 Gorffennaf 2020
Cymraeg: Camu Rhag Straen
Statws C
Pwnc: Iechyd
Rhan ymadrodd: Berf
Diffiniad: Ymgyrch yw hon i annog staff y Cynulliad i fynd am dro yn ystod yr awr ginio.
Cymraeg: Straen Trawmatig Cymru
Statws A
Pwnc: Iechyd
Rhan ymadrodd: Enw priod
Nodiadau: Sefydliad sy'n ceisio gwella iechyd a lles pobl o bob oedran sy’n byw yng Nghymru gydag anhwylder straen wedi trawma (PTSD) neu anhwylder straen wedi trawma cymhleth (CPTSD), neu sydd mewn perygl o ddatblygu’r rhain.
Diweddarwyd ddiwethaf: 29 Medi 2022
Cymraeg: Diwrnod Cenedlaethol Ymwybyddiaeth Straen
Statws C
Pwnc: Iechyd
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Cymraeg: Rhwydwaith Gwybodaeth Gofid Cefn Gwlad
Statws A
Pwnc: Amgylchedd
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diffiniad: yr enw swyddogol
Cymraeg: Teimlo'r straen? Cerddwch ymlaen!
Statws C
Pwnc: Iechyd
Rhan ymadrodd: Berf
Cyd-destun: Yng nghyd-destun Cerdded am Oes.
Cymraeg: Llinell Gymorth Straen yng Nghefn Gwlad Cymru
Statws C
Pwnc: Gwasanaethau cymdeithasol
Rhan ymadrodd: Enw, Benywaidd, Unigol
Diffiniad: A free, confidential telephone information service, providing support and practical help, as required
Cymraeg: Cynhadledd Gweithlu Iach 2005: Straen yn y Gweithle
Statws A
Pwnc: Iechyd
Rhan ymadrodd: Enw, Benywaidd, Unigol
Cymraeg: Triniaeth ar gyfer anhwylder straen wedi trawma i gyn-filwyr y lluoedd arfog
Statws A
Pwnc: Iechyd
Rhan ymadrodd: Enw, Benywaidd, Unigol
Cyd-destun: Cyhoeddwyd gan Bwyllgor Iechyd, Lles a Llywodraeth Leol Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Chwefror 2011.
Cymraeg: Teimlo'r straen? Cerddwch ymlaen! Mae cerdded yn eich helpu i ymlacio
Statws C
Pwnc: Iechyd
Rhan ymadrodd: Berf
Cyd-destun: Yng nghyd-destun Cerdded am Oes.