Neidio i'r prif gynnwy

TermCymru

18 canlyniad
Rhestrir y canlyniadau yn ôl perthnasedd.
Cymraeg: Grymuso a Chyfrifoldeb: Pwerau Ariannol i Gryfhau Cymru
Statws A
Pwnc: Gwleidyddiaeth
Rhan ymadrodd: Enw priod
Diffiniad: Teitl dogfen.
Cyd-destun: Rhan 1 Adroddiad Silk.
Cymraeg: Grymuso a Chyrfifoldeb: Pwerau Deddfwriaethol i Gryfhau Cymru
Statws A
Pwnc: Gwleidyddiaeth
Rhan ymadrodd: Enw priod
Diffiniad: Teitl dogfen.
Cyd-destun: Rhan 2 Adroddiad Silk.
Cymraeg: Cryfhau Teuluoedd
Statws C
Pwnc: Addysg
Rhan ymadrodd: Berf
Diffiniad: Rhaglen ar gyfer rhieni pobl ifanc a chanddynt broblemau camddefnyddio sylwedau a phroblemau ymddygiadol.
Cymraeg: Cryfhau'r ymrwymiad
Statws B
Pwnc: Iechyd
Rhan ymadrodd: Enw priod
Cyd-destun: Teitl adroddiad am foderneiddio nyrsio.
Cymraeg: rhaglen trwsio ac atgyfnerthu
Statws C
Pwnc: Tai
Rhan ymadrodd: Enw, Benywaidd, Unigol
Cymraeg: Cryfhau ac Adfywio Cymunedau
Statws C
Pwnc: Gwasanaethau cymdeithasol
Rhan ymadrodd: Berf
Cymraeg: Rhaglen Cryfhau Teuluoedd
Statws C
Pwnc: Gwasanaethau cymdeithasol
Rhan ymadrodd: Enw, Benywaidd, Unigol
Cymraeg: Cyfres Cryfhau Arweinyddiaeth
Statws A
Pwnc: Gwasanaethau cymdeithasol
Rhan ymadrodd: Enw priod, Benywaidd, Unigol
Cyd-destun: Trechu trais ar sail rhywedd, cam-drin domestig a thrais rhywiol.
Cymraeg: atgyfnerthu partneriaeth gymdeithasol
Statws B
Pwnc: Gwasanaethau cymdeithasol
Rhan ymadrodd: Berf
Nodiadau: Ymadrodd sefydlog yng nghyd-destun partneriaeth gymdeithasol.
Diweddarwyd ddiwethaf: 5 Mai 2022
Cymraeg: Cryfhau'r Ffocws ar y Gymuned
Statws C
Pwnc: Addysg
Rhan ymadrodd: Berf
Cymraeg: Cryfhau’r dystiolaeth a monitro cynnydd
Statws C
Pwnc: Iechyd
Rhan ymadrodd: Berf
Cyd-destun: Un o 6 thema strategol ar gyfer gweithredu Ein Dyfodol Iach
Cymraeg: gwella bywyd a gwaith yng Nghymru
Statws C
Pwnc: Amgylchedd
Rhan ymadrodd: Berf
Diffiniad: ymgyrch i gynyddu apêl cefn gwlad Cymru fel lle i bobl fyw a gweithio ynddo
Cymraeg: Atgyfnerthu Byw a Gweithio yn y Gymru Wledig
Statws A
Pwnc: Amaeth
Rhan ymadrodd: Berf
Cymraeg: Cryfhau Llywodraeth Leol: Cyflawni dros Ein Pobl
Statws A
Pwnc: Llywodraeth leol
Rhan ymadrodd: Enw priod
Cymraeg: Cryfhau Llywodraeth Leol: Cyflawni dros Ein Pobl
Statws A
Pwnc: Llywodraeth leol
Rhan ymadrodd: Enw priod
Diweddarwyd ddiwethaf: 24 Mai 2018
Cymraeg: Cyflawni gyda’n Gilydd - Cryfhau Trefniadau Nawdd Llywodraeth Cymru ar gyfer Cyrff Hyd Braich
Statws A
Pwnc: Cyllid ac ystadegau
Rhan ymadrodd: Enw priod
Diweddarwyd ddiwethaf: 20 Ionawr 2022
Cymraeg: Gweithredu dros Gymunedau Gwledig: atgyfnerthu byw a gweithio yn y Gymru wledig
Statws C
Pwnc: Cynllunio
Rhan ymadrodd: Berf
Cymraeg: Codi Pontydd Cadarn: Cryfhau Gwaith Partneriaeth Rhwng y Sector Gwirfoddol a'r GIG yng Nghymru
Statws A
Pwnc: Iechyd
Rhan ymadrodd: Berf
Diffiniad: Dogfen y Cynulliad 2002