Neidio i'r prif gynnwy

TermCymru

8 canlyniad
Rhestrir y canlyniadau yn ôl perthnasedd.
Saesneg: lead strength
Cymraeg: cryfder arweiniol
Statws C
Pwnc: Personél
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Cyd-destun: To demonstrate how confident the WAG official is of the validity of the enquiry and it’s an internal indication of how the enquiry should be prioritised.
Cymraeg: cryfder canrannol
Statws A
Pwnc: Cyllid ac ystadegau
Rhan ymadrodd: Enw, Benywaidd, Unigol
Nodiadau: Mewn perthynas ag alcohol. Gallai'r ffurf "canran cryfder" fod yn addas mewn rhai cyd-destunau
Diweddarwyd ddiwethaf: 29 Rhagfyr 2017
Cymraeg: Strength in Places
Statws A
Pwnc: Datblygu economaidd
Rhan ymadrodd: Enw priod
Nodiadau: Cronfa i'r DU gyfan a gynhelir gan UKRI
Diweddarwyd ddiwethaf: 18 Hydref 2018
Cymraeg: cryfder alcoholaidd yn ôl cyfaint
Statws B
Pwnc: Bwyd
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Cymraeg: cryfder alcoholaidd (yn ôl cyfaint)
Statws A
Pwnc: Bwyd
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Cyd-destun: ystyr “cryfder” (“strength”) alcohol yw ei gryfder alcoholaidd—(a) sydd, mewn perthynas ag alcohol sydd wedi ei gynnwys mewn potel neu gynhwysydd arall sydd wedi ei farcio neu ei labelu yn unol â gofynion a osodir drwy unrhyw ddeddfiad neu reol gyfreithiol neu o dan unrhyw ddeddfiad neu reol gyfreithiol, i gael ei gymryd fel y cryfder alcoholaidd yn ôl cyfaint fel y’i dangosir gan y marc neu’r label ar y botel neu’r cynhwysydd;
Diweddarwyd ddiwethaf: 29 Rhagfyr 2017
Cymraeg: Yn ei Unigolion y mae Nerth ein Tîm
Statws C
Pwnc: Personél
Cymraeg: Holiaduron Cryfderau ac Anawsterau
Statws C
Pwnc: Gwasanaethau cymdeithasol
Rhan ymadrodd: Enw, Lluosog
Cyd-destun: SDQs
Cymraeg: Cryfderau, Gwendidau, Cyfleoedd a Bygythiadau
Statws C
Pwnc: Personél
Rhan ymadrodd: Enw, Lluosog
Diffiniad: SWOT