Neidio i'r prif gynnwy

TermCymru

117 canlyniad
Rhestrir y canlyniadau yn ôl perthnasedd.
Saesneg: farm saved
Cymraeg: wedi’u harbed ar y fferm
Statws B
Pwnc: Amaeth
Rhan ymadrodd: Ansoddair
Diffiniad: Hadau sydd wedi'u tyfu ar y fferm i'w hau i gynhyrchu cnwd.
Cymraeg: cynllun lleol a gadwyd
Statws C
Pwnc: Cynllunio
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Cymraeg: Rheoliadau Hawliau Bridwyr Planhigion (Hadau a Arbedir ar Fferm) (Gwybodaeth Benodedig) 1998
Statws B
Pwnc: Teitlau deddfwriaeth
Rhan ymadrodd: Enw, Lluosog
Nodiadau: Teitl cwrteisi ar ddarn o ddeddfwriaeth sydd ar gael yn Saesneg yn unig.
Diweddarwyd ddiwethaf: 6 Rhagfyr 2018
Saesneg: save
Cymraeg: cadw
Statws B
Pwnc: TGCh
Rhan ymadrodd: Berf
Cymraeg: arbedion effeithlonrwydd
Statws C
Pwnc: Cyllid ac ystadegau
Rhan ymadrodd: Enw, Lluosog
Saesneg: energy saving
Cymraeg: rhad-ar-ynni
Statws C
Pwnc: Amgylchedd
Rhan ymadrodd: Ansoddair
Diffiniad: eg energy saving bulbs
Cymraeg: cynilo moesegol
Statws A
Pwnc: Cyllid ac ystadegau
Rhan ymadrodd: Berf
Cymraeg: cynilion moesegol
Statws A
Pwnc: Cyllid ac ystadegau
Rhan ymadrodd: Enw, Lluosog
Saesneg: Invest-2-Save
Cymraeg: Buddsoddi i Arbed
Statws B
Pwnc: Cyllid ac ystadegau
Rhan ymadrodd: Berf
Diffiniad: Alternative form of Invest-to-Save.
Diweddarwyd ddiwethaf: 12 Rhagfyr 2019
Cymraeg: arbedion tybiannol
Statws C
Pwnc: Cyllid ac ystadegau
Rhan ymadrodd: Enw, Lluosog
Cymraeg: arbediad cylchol
Statws C
Pwnc: Cyllid ac ystadegau
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Lluosog: arbedion cylchol
Diweddarwyd ddiwethaf: 20 Ionawr 2022
Cymraeg: Achub y Plant
Statws C
Pwnc: Gwasanaethau cymdeithasol
Rhan ymadrodd: Berf
Cymraeg: darpariaeth arbed
Statws A
Pwnc: Cyfreithiol
Rhan ymadrodd: Enw, Benywaidd, Unigol
Lluosog: darpariaethau arbed
Diffiniad: darpariaeth mewn deddfwriaeth sy'n cadw dyletswydd, pŵer, hawl, etc a fyddai fel arall yn cael ei ddiddymu neu ei diddymu gan newid arall i'r ddeddfwriaeth
Cyd-destun: Mae paragraff 22 yn gwneud darpariaeth arbed fel bod adrannau 100A i 100D a 100H o Ddeddf 1972 yn parhau i fod yn gymwys i gynghorau iechyd cymuned a phwyllgorau iechyd cymuned (hyd nes y bo’r diddymiad yn cael effaith) fel pe na bai’r diwygiadau a wneir i’r adrannau hynny gan baragraffau 1, 2 a 6 i 10 o’r Atodlen 4 hon wedi eu gwneud.
Diweddarwyd ddiwethaf: 14 Medi 2021
Cymraeg: cyfrif cynilo
Statws C
Pwnc: Cyllid ac ystadegau
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Cymraeg: credyd cynilion
Statws C
Pwnc: Cyllid ac ystadegau
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Saesneg: saving seeds
Cymraeg: arbed hadau
Statws C
Pwnc: Amaeth
Rhan ymadrodd: Berf
Diffiniad: Cadw hadau sy’n cael eu tyfu ar y fferm i’w hau ar y fferm.
Saesneg: saving water
Cymraeg: arbed dŵr
Statws C
Pwnc: Amgylchedd
Rhan ymadrodd: Berf
Saesneg: spend to save
Cymraeg: gwario i arbed
Statws C
Pwnc: Cyllid ac ystadegau
Rhan ymadrodd: Berf
Cymraeg: caniatáu cadw cefndir
Statws B
Pwnc: TGCh
Rhan ymadrodd: Berf
Cymraeg: caniatáu cadw cyflym
Statws B
Pwnc: TGCh
Rhan ymadrodd: Berf
Cymraeg: carbon sy'n cael ei arbed (trwy gynhyrchu trydan ar fferm wynt)
Statws C
Pwnc: Amgylchedd
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Cymraeg: y potensial i arbed carbon
Statws C
Pwnc: Amgylchedd
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Cymraeg: Yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni
Statws A
Pwnc: Datblygu economaidd
Rhan ymadrodd: Enw, Benywaidd, Unigol
Diffiniad: EST
Cymraeg: Arbed Ynni Cymru
Statws C
Pwnc: Amgylchedd
Rhan ymadrodd: Berf
Diffiniad: Strategaeth arbed ynni Llywodraeth y Cynulliad
Cymraeg: Duw Gadwo'r Brenin
Statws A
Pwnc: Cyfiawnder a threfn
Rhan ymadrodd: Enw priod
Nodiadau: Mewn cyd-destunau seremonïol
Diweddarwyd ddiwethaf: 4 Mehefin 2018
Cymraeg: Duw Gadwo'r Frenhines
Statws A
Pwnc: Cyfiawnder a threfn
Rhan ymadrodd: Enw priod
Nodiadau: Mewn cyd-destunau seremonïol
Diweddarwyd ddiwethaf: 4 Mehefin 2018
Cymraeg: arferiad cadw da
Statws B
Pwnc: TGCh
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Cymraeg: Cyfrif Cynilo Unigol
Statws C
Pwnc: Cyllid ac ystadegau
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diffiniad: ISA
Cymraeg: y gronfa Arloesi i Arbed
Statws A
Pwnc: Cyllid ac ystadegau
Rhan ymadrodd: Enw, Benywaidd, Unigol
Diffiniad: The Innovate to Save programme will, through grant funding, non-financial support and repayable loans, support public and third sector organisations to prototype, trial, scale and evaluate innovative projects.
Cyd-destun: Bydd y gronfa newydd, Arloesi i Arbed, y mae Llywodraeth Cymru wedi neilltuo £5m ar ei chyfer, yn galluogi sefydliadau i ymchwilio i syniadau a’u treialu.
Nodiadau: Lansiwyd y gronfa hon ym mis Chwefror 2017.
Diweddarwyd ddiwethaf: 22 Chwefror 2017
Cymraeg: menter buddsoddi i arbed
Statws C
Pwnc: Cyllid ac ystadegau
Rhan ymadrodd: Enw, Benywaidd, Unigol
Cymraeg: Mis Achub Baban
Statws C
Pwnc: Iechyd
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Cymraeg: Achub Bywydau Cymru
Statws B
Pwnc: Iechyd
Rhan ymadrodd: Enw priod
Nodiadau: Partneriaeth ar gyfer gweithgarwch achub bywydau.
Diweddarwyd ddiwethaf: 13 Medi 2018
Cymraeg: dyfais arbed dŵr
Statws C
Pwnc: Amgylchedd
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Cymraeg: Rhaglen Arbed Ynni yn y Gymuned
Statws C
Pwnc: Amgylchedd
Rhan ymadrodd: Enw, Benywaidd, Unigol
Diffiniad: CESP
Cymraeg: Cyfrif Cynilo Undeb Credyd
Statws C
Pwnc: Cyllid ac ystadegau
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Cymraeg: bylbiau golau sy'n arbed ynni
Statws C
Pwnc: Amgylchedd
Rhan ymadrodd: Enw, Lluosog
Cymraeg: logo arbed ynni
Statws C
Pwnc: Amgylchedd
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Cymraeg: Rhaglen Arbed Ynni yn y Cartref
Statws C
Pwnc: Amgylchedd
Rhan ymadrodd: Enw, Benywaidd, Unigol
Diffiniad: HESP
Cymraeg: Y Credyd Pensiwn a Diystyru Cynilion
Statws C
Pwnc: Cyllid ac ystadegau
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Cymraeg: Macs, Bel a Casper yn Achub y Byd
Statws A
Pwnc: Amgylchedd
Rhan ymadrodd: Niwtra
Cyd-destun: Llyfr i blant am y newid yn yr hinsawdd, Llywodraeth y Cynulliad 2010.
Cymraeg: Cymdeithas Achub Bywyd Beistonna Cymru
Statws C
Pwnc: Twristiaeth a hamdden
Rhan ymadrodd: Enw, Benywaidd, Unigol
Cyd-destun: SLSA Wales
Cymraeg: Canolfan Gynghori Ymddiriedolaeth Arbed Ynni Cymru
Statws A
Pwnc: Datblygu economaidd
Rhan ymadrodd: Enw priod, Benywaidd, Unigol
Cyd-destun: Enw swyddogol.
Cymraeg: Gall Canfod Canser yr Ysgyfaint yn Gynnar Achub Bywydau
Statws A
Pwnc: Iechyd
Rhan ymadrodd: Niwtra
Diffiniad: Published by the Royal Castle Lung Cancer Foundation & Macmillan Cancer Support.
Cymraeg: Undeb Credyd Benthyciadau a Chynilion Abertawe
Statws A
Pwnc: Cyllid ac ystadegau
Rhan ymadrodd: Enw priod, Gwrywaidd, Unigol
Diffiniad: LASA
Diweddarwyd ddiwethaf: 29 Ebrill 2019
Cymraeg: Aros gartref. Diogelu’r GIG. Achub bywydau
Statws A
Pwnc: Iechyd
Rhan ymadrodd: Enw priod
Diweddarwyd ddiwethaf: 26 Mawrth 2020
Cymraeg: Swyddog Polisi - Cynllun Cenedlaethol ar gyfer Effeithlonrwydd ac Arbedion Ynni
Statws C
Pwnc: Teitlau swyddi ac adrannau'r Llywodraeth a'r Cynulliad
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Cymraeg: Gorchymyn Deddf Addysg a Sgiliau 2008 (Cychwyn Rhif 1 ac Arbedion) (Cymru) 2009
Statws A
Pwnc: Teitlau deddfwriaeth
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Cymraeg: Rheoliadau Deddf yr Amgylchedd 2021 (Cychwyn Rhif 1 a Darpariaeth Arbed) (Cymru) 2022
Statws A
Pwnc: Teitlau deddfwriaeth
Rhan ymadrodd: Enw, Lluosog
Diweddarwyd ddiwethaf: 8 Mawrth 2022
Cymraeg: Gorchymyn Tribiwnlysoedd Prisio Lesddaliadau (Ffioedd) (Dirymu ac Arbed) (Cymru) 2004
Statws A
Pwnc: Tai
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Cymraeg: Gorchymyn Deddf Lleoliaeth 2011 (Cychwyn Rhif 2 a Darpariaeth Arbed) (Cymru) 2012
Statws A
Pwnc: Teitlau deddfwriaeth
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol