Neidio i'r prif gynnwy

TermCymru

51 canlyniad
Rhestrir y canlyniadau yn ôl perthnasedd.
Saesneg: crown
Cymraeg: uchafbwynt
Statws C
Pwnc: Ystadau a Cadw
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diffiniad: bwa
Saesneg: crown
Cymraeg: corun
Statws C
Pwnc: Planhigion
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diffiniad: Coeden
Saesneg: crown
Cymraeg: coron
Statws B
Pwnc: Iechyd
Rhan ymadrodd: Enw, Benywaidd, Unigol
Lluosog: coronau
Diweddarwyd ddiwethaf: 13 Medi 2018
Saesneg: crown
Cymraeg: coron
Statws B
Pwnc: Iechyd
Rhan ymadrodd: Enw, Benywaidd, Unigol
Lluosog: coronau
Nodiadau: Ym maes deintyddiaeth.
Diweddarwyd ddiwethaf: 2 Ebrill 2020
Cymraeg: cymhwyso i'r Goron
Statws A
Pwnc: Cyfreithiol
Rhan ymadrodd: Berf
Nodiadau: Mae'r term Saesneg "Crown application" yn gyfystyr.
Diweddarwyd ddiwethaf: 12 Medi 2018
Cymraeg: cymhwyso i'r Goron
Statws A
Pwnc: Cyfreithiol
Rhan ymadrodd: Berf
Diffiniad: Cymhwyso darpariaethau deddfiad i'r Goron.
Nodiadau: Mae'r term Saesneg "application to the Crown" yn gyfystyr. Cyfyd fel rheol fel pennawd yn y ddeddfwriaeth.
Diweddarwyd ddiwethaf: 12 Medi 2018
Saesneg: crown board
Cymraeg: caead
Statws C
Pwnc: Amaeth
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Cyd-destun: Yng nghyd-destun gwenyna.
Saesneg: Crown Bodies
Cymraeg: Cyrff y Goron
Statws C
Pwnc: Cyfreithiol
Rhan ymadrodd: Enw, Lluosog
Diffiniad: Un o dermau'r Mesur Iaith.
Cymraeg: Adeilad y Goron
Statws C
Pwnc: Enwau lleoedd
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Cymraeg: Adeiladau'r Goron
Statws C
Pwnc: Enwau lleoedd
Rhan ymadrodd: Enw, Lluosog
Saesneg: Crown consent
Cymraeg: cydsyniad y Goron
Statws C
Pwnc: Cyfreithiol
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Cymraeg: Hawlfraint y Goron
Statws A
Pwnc: Cyfreithiol
Rhan ymadrodd: Enw, Benywaidd, Unigol
Saesneg: Crown Court
Cymraeg: Llys y Goron
Statws A
Pwnc: Cyfiawnder a threfn
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Lluosog: Llysoedd y Goron
Diweddarwyd ddiwethaf: 30 Mehefin 2022
Cymraeg: tiriogaethau dibynnol ar y Goron
Statws C
Pwnc: Teitlau anrhydedd
Rhan ymadrodd: Enw, Lluosog
Diffiniad: Jersey & Guernsey.
Cymraeg: datblygiad y Goron
Statws C
Pwnc: Cynllunio
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Saesneg: Crown Estate
Cymraeg: Ystad y Goron
Statws C
Pwnc: Gwleidyddiaeth
Rhan ymadrodd: Enw, Benywaidd, Unigol
Diffiniad: CE
Saesneg: Crown Estates
Cymraeg: Ystadau'r Goron
Statws C
Pwnc: Gwleidyddiaeth
Rhan ymadrodd: Enw, Lluosog
Cymraeg: esemptiad y Goron
Statws C
Pwnc: Cyfreithiol
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Saesneg: crown glass
Cymraeg: gwydr pur
Statws C
Pwnc: Ystadau a Cadw
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diffiniad: Gwydr a ffurfiwyd drwy’r dull hynafol o droi gwydr tawdd ar plaen pibell nes ei fod yn ddisg; yna oerwyd y disg a’i dorri’n paenau petryal.
Cyd-destun: Ffynhonnell: Taflen wybodaeth gyhoeddus Cyngor Gwynedd.
Cymraeg: Gwarant y Goron
Statws C
Pwnc: Cyllid ac ystadegau
Rhan ymadrodd: Enw, Benywaidd, Unigol
Cymraeg: buddiant y Goron
Statws C
Pwnc: Cynllunio
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Saesneg: Crown land
Cymraeg: tir y Goron
Statws C
Pwnc: Cynllunio
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Cymraeg: Gweinidog y Goron
Statws A
Pwnc: Gwleidyddiaeth
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diffiniad: Un o Weinidogion Llywodraeth y Deyrnas Unedig, nid un o Weinidogion Cymru.
Cymraeg: Gweinidogion y Goron
Statws A
Pwnc: Gwleidyddiaeth
Rhan ymadrodd: Enw, Lluosog
Diffiniad: 'Gweinidogion Llywodraeth y Deyrnas Unedig', nid 'Gweinidogion Cymru'.
Saesneg: post crown
Cymraeg: coron postyn
Statws B
Pwnc: Iechyd
Rhan ymadrodd: Enw, Benywaidd, Unigol
Lluosog: coronau postyn
Diffiniad: Coron ddeintyddol sydd â phostyn bychan i'w angori wrth wraidd y dant.
Diweddarwyd ddiwethaf: 2 Ebrill 2020
Saesneg: Triple Crown
Cymraeg: Y Goron Driphlyg
Statws A
Pwnc: Twristiaeth a hamdden
Rhan ymadrodd: Enw, Benywaidd, Unigol
Cymraeg: Lluoedd Arfog y Goron
Statws B
Pwnc: Cyfiawnder a threfn
Rhan ymadrodd: Lluosog
Nodiadau: Enw a ddefnyddir weithiau i gyfeirio at holl luoedd arfog y Deyrnas Unedig.
Diweddarwyd ddiwethaf: 18 Tachwedd 2021
Cymraeg: Prif Erlynydd y Goron
Statws C
Pwnc: Cyfiawnder a threfn
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Cymraeg: Cod ar gyfer Erlynwyr y Goron
Statws A
Pwnc: Llywodraeth leol
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diweddarwyd ddiwethaf: 27 Ebrill 2017
Cymraeg: cedwir hawlfraint y Goron
Statws A
Pwnc: Cyfreithiol
Cymraeg: Tiriogaeth Ddibynnol y Goron
Statws B
Pwnc: Cyfreithiol
Rhan ymadrodd: Enw, Benywaidd, Unigol
Lluosog: Tiriogaethau Dibynnol y Goron
Nodiadau: Gallai "Tiriogaeth Ddibynnol ar y Goron" fod yn addas mewn rhai cyd-destunau gramadegol.
Diweddarwyd ddiwethaf: 15 Mai 2019
Cymraeg: Comisiynydd Ystadau'r Goron
Statws A
Pwnc: Cynllunio
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Cymraeg: Gwasanaeth Erlyn y Goron
Statws A
Pwnc: Cyfiawnder a threfn
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diffiniad: CPS
Cymraeg: swyddogaethau Gweinidogion y Goron
Statws C
Pwnc: Cyfreithiol
Rhan ymadrodd: Enw, Lluosog
Cymraeg: Adeilad Newydd y Goron
Statws C
Pwnc: Enwau lleoedd
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Cymraeg: Arolygydd Tân Safleoedd y Goron
Statws C
Pwnc: Teitlau swyddi ac adrannau'r Llywodraeth a'r Cynulliad
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Cymraeg: Arolygydd Safleoedd y Goron yng Nghymru
Statws B
Pwnc: Ystadau a Cadw
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diweddarwyd ddiwethaf: 27 Mehefin 2018
Cymraeg: tagiau clust dwbl y Goron
Statws B
Pwnc: Amaeth
Rhan ymadrodd: Enw, Lluosog
Cymraeg: Deddf Gweinidogion y Goron 1975
Statws A
Pwnc: Teitlau deddfwriaeth
Rhan ymadrodd: Enw, Benywaidd, Unigol
Cyd-destun: Teitl cwrteisi.
Cymraeg: Arolygydd Tân Safleoedd y Goron yng Nghymru
Statws B
Pwnc: Teitlau swyddi ac adrannau'r Llywodraeth a'r Cynulliad
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diweddarwyd ddiwethaf: 27 Mehefin 2019
Cymraeg: Stiward a Beili'r Goron i Gantrefi Chiltern
Statws A
Pwnc: Gwleidyddiaeth
Rhan ymadrodd: Enw priod, Gwrywaidd, Unigol
Cyd-destun: Aelodau Seneddol
Cymraeg: Stiward a Beili'r Goron i Faenor Northstead
Statws A
Pwnc: Gwleidyddiaeth
Rhan ymadrodd: Enw priod, Gwrywaidd, Unigol
Cyd-destun: Aelodau Seneddol
Cymraeg: Deddf Ystad y Goron yn yr Alban 2019
Statws B
Pwnc: Teitlau deddfwriaeth
Rhan ymadrodd: Enw, Benywaidd, Unigol
Nodiadau: Teitl cwrteisi ar ddarn o ddeddfwriaeth sydd ar gael yn Saesneg yn unig.
Diweddarwyd ddiwethaf: 13 Rhagfyr 2021
Cymraeg: bowls lawnt anwastad
Statws C
Pwnc: Twristiaeth a hamdden
Rhan ymadrodd: Enw, Lluosog
Diffiniad: Bowls (also lawn bowls, variants include flat-green bowls and crown-green bowls) is a sport in which the objective is to roll biased balls so that they stop close to a smaller ball called a "jack" or "kitty". It is played on a pitch which may be flat (for "flat-green bowls") or convex or uneven (for "crown-green bowls").
Cymraeg: Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Cymhwyso Is-ddeddfwriaeth i'r Goron) 2006
Statws C
Pwnc: Cynllunio
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Cymraeg: Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Diwygiadau Amrywiol ac Addasiadau sy'n ymwneud â Thir y Goron) (Cymru) 2006
Statws A
Pwnc: Cynllunio
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Cymraeg: Rheoliadau Cynllunio (Adeiladau Rhestredig, Ardaloedd Cadwraeth a Sylweddau Peryglus) (Diwygiadau sy'n ymwneud â Thir y Goron) (Cymru) 2006
Statws A
Pwnc: Cynllunio
Rhan ymadrodd: Enw, Lluosog
Cymraeg: Gorchymyn Cefnffordd yr A4042 (Cylchfan Crown i Gylchfan Mamheilad, Torfaen) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2014
Statws A
Pwnc: Teitlau deddfwriaeth
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Cymraeg: Gorchymyn Cefnffordd yr A4042 (Cylchfan Crown i Gylchfan Mamheilad, Torfaen) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2016
Statws A
Pwnc: Teitlau deddfwriaeth
Rhan ymadrodd: Enw priod, Gwrywaidd, Unigol
Diweddarwyd ddiwethaf: 10 Chwefror 2016
Cymraeg: Gorchymyn Cefnffordd yr A4042 (Cylchfan Grove Park, Casnewydd i Gylchfan Crown, Torfaen) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2016
Statws A
Pwnc: Teitlau deddfwriaeth
Rhan ymadrodd: Enw priod, Gwrywaidd, Unigol
Diweddarwyd ddiwethaf: 1 Mawrth 2016